Prikaži kategorije

Geotekstili za ločevanje, filtracijo, zaščito

TenCate Polyfelt TS in TenCate Polyfelt P proizvajalca Ten Cate so netkani geotekstili, proizvedeni po najnovejši tehnologiji iz neskončnih polipropilenskih niti, ki so med seboj mehansko utrjene z vodnimi curki ali iglanjem. Uporabljajo se tako v nizki gradnji, kot tudi v visoki gradnji in opravljajo funkcijo ločevanja, filtracije, drenaže in zaščite.

Tehnični podatki vseh materialov omenjenih v nadaljevanju:

Geosintetiki za ločevanje

Najpogosteje se uporabljajo geosintetiki, kot ločilni sloj. S pravilnim izborom ločilnega geosintetika preprečimo mešanje slabo nosilnega fino zrnatega materiala spodnjega ustroja in tamponskega nasutja, da dobimo ustrezno nosilnost terena. Geotekstil nam omogoči tudi boljše kompaktiranje in tako doseganje višje nosilnosti ter  tudi podaljšuje življenjsko dobo konstrukcije.

Brez uporabe geotekstila bi se pri obremenitvi del nasutja pomešal z osnovno zemljino in ta bi bil za nosilnost tal izgubljen.

Geotekstili_za_lovevanje12 (1)

Danes so v Evropski uniji s standardi EN 13249 -13265 opredeljene lastnosti geosintetikov, ki so pomembne pri uporabi v posameznem primeru. Ti standardi določajo lastnosti geotekstila, ki so relevantne za posamezna področja. Te lastnosti so sledeče:

  • Natezna trdnost (EN ISO 10 319)
  • Raztezek pri maksimalni obremenitvi (EN ISO 10319)
  • Prebodna trdnost CBR (EN ISO 12 236)
  • Odprtina por (EN ISO 10319)
  • Vodopropustnost (EN ISO 11 058)

Za ustrezno delovanje geosinteta je pomemben prtavilen izbor in vgradnja geositetika.

Tehnični list:

V preteklosti je bila glavna lastnost, ki se je upoštevala pri izboru geotekstila, teža na kvadratni meter (g/m2), kar pa zaradi različnih tehnologij proizvodnje geotekstila danes ni več mogoče in je v nasprotju z Evropskimi standardi.

Za dimenzioniranje v cestnem programu se v Sloveniji uporabljajo SMERNICE za načrtovanje in rabo geosintetikov iz dopolnil splošnih in tehničnih pogojev (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela V. knjiga). Pri dimenzioniranju se upošteva nosilnost podlage, vrsta nasipnega materiala in prometna obremenitev. Potrebno se je zavedati, da je ločilni geosintetik navadno najbolj obremenjen v času gradnje.

Tipični materiali, ki se tu uporabljajo, so TenCate Polyfelti TS različnih moči.

Vse lastnosti so razvidne v tehničnem listu.

Tipičen proizvod, ki se uporablja za ločevanje, je TenCate Polyfelt TS 50 in izpolnjuje minimalne zahteve za ločilne sloje iz V. knjige sprememb in dopolnitev PTP:

  • Natezna trdnost vzdolžno/prečno > 14/14 kN/m
  • Raztezek vzdolžno/prečno > 30/30%
  • Dinamični prebod < 30mm
  • Prebojna trdnost CBR > 2000N

Uporaba ustreznega geotekstila za ločilni sloj,  prinaša številne prednosti in prihranke, ti so npr. zmanjšanje odkopa osnovnega materiala in zmanjšanje debeline tamponskega nasutja, možnost uporabe lomljenega materiala z veliko vsebnostjo praznega prostora, zmanjšuje diferencialne posedke in podaljšuje življenjsko dobo inženirskega objekta..

Geosintetiki za filtracijo

geosintetiki za filtracijo preprečujemo notranjo erozijo tal in izpiranje drobnih delcev zemljine v drenažno plast.

Pri tem geosintetik deluje kot filter, ki pomaga ustvariti stabilne razmere v zemljini in sprošča hidrostatične pritiske v zemlji. Pri izboru so najpomembnejše hidravlične lastnosti (prepustnost, odprtina por, število zožitev, ..). Da pa med vgrajevanjem ne bi prihajalo do poškodb filtrskega geosintetika, mora imeti tudi dovolj visoke mehanske lastnosti (trdnost, raztezek, prebodna trdnost, ..)

Za lažje filtracije se največ uporabljata TenCate Polyfelt TS 20 in TS 10.
Za zaščito brežin pa TenCate Polyfelt TS 65 in TS 80 in TenCate Polyfelt F 60 in F 70.

Poleg že omenjenih so za eno smerno filtracijo na voljo tudi specialni materiali Geolon PE s točno izbrano odprtino por.

Geosintetiki za zaščito

Za zaščito se uporabljajo geotekstili velike debeline in visokih mehanskih lastnosti. Največ se uporabljajo za zaščito folij na deponijah, v tunelih, geomembran, … Tipično so to proizvodi TenCate Polyfelt P inPolfelt TS.