Prikaži kategorije

Armiranje tal – armaturni geotekstili, geomreže

Za armiranje se uporabljajo tkani geotekstil in geomreže. Armiranje zemljine je podobno kot armiranje betonskih konstrukcij. Nasipni materiali, ki jih največkrat armiramo, imajo dobro tlačno trdnost in zelo majhno natezno trdnost. To lastnost popravimo z vgrajenim geosintetikom za armiranje, ki ima visoko natezno trdnost in majhen raztezek (vključno z lezenjem), tako se napetosti v nasipnem materialu preko trenja prenašajo z zemljine na armirni geosintetik.

Tehnični podatki vseh materialov, ki se tu pojavljajo:

Tipične uporabe materiala:

armiranje_tal1.png (1)

Za vse te aplikacije se navadno uporabljajo kombinacije proizvodov. Najpogosteje so to tkani geotekstili TenCate Geolon PP, Geolon PET, geomreže TenCate Miragrid GX, armirani geotekstili TenCate Polyfelt ROCK PEC, geotekstili TenCate Polyfelt TS. Vse karakteristike so vidne v tehničnih listih.