Geosintetiki

Gradbeništvo

Geosintetiki

Geosintetiki se v sodobni gradnji uporabljajo za:

  • ločevanje slabo nosilnih tal in nasipnega materiala,
  • za armiranje tal,
  • armirane nasipe,
  • filtriranje,
  • drenaže,…
  • PONUDBA IZ SPLETNE TRGOVINE

Vse to z namenom boljše in cenejše gradnje, ki omogoča dolgoročno stabilnost objektov in manjšo porabo naravnih materialov. Geosintetiki opravljajo funkcije ločevanja, filtracije, zaščite, armiranja, dreniranja, protierozijske zaščite,… Vse te funkcije združujejo sledeči sklopi proizvodov:

1. Geotekstili za ločevanje, filtracijo in zaščito

Najpogosteje se uporabljajo geosintetiki kot ločilni sloj, na primer med glinasto zemljino v temeljnih tleh in kamnito nasutje. S preprečevanjem mešanja teh slojev se ohranja kakovost, debelina in homogenost nasipne plasti in posledično nosilnost. Ko želimo preprečiti prehajanje drobnih delcev zemljine v kamniti agregat, obenem pa omogočiti prehod tekočine, uporabimo filterski geotekstil.

Za ločevanje in filtracijo se uporabljajo geotekstili TenCate Polyfelt TS, ki so proizvedeni po najnovejši tehnologiji iz neskončnih polipropilenskih niti, ki so med seboj mehansko utrjene z vodnimi curki ali iglanjem. Za zaščito pa se koristijo geotekstili Polyfelt P, ki imajo večje debeline in izredno visoke mehanske lastnosti.

geotekstili_locevanje (1)

2. Armiranje tal – armaturni geotekstili, geomreže

Za armiranje se uporabljajo tkani geoteksti in geomreže. Armiranje zemljine je podobno kot armiranje betonskih konstrukcij. Nasipni materiali, ki jih največkrat armiramo, imajo dobro tlačno trdnost in zelo majhno natezno trdnost. To lastnost popravimo z vgrajenim geosintetikom za armiranje, ki ima visoko natezno trdnost in majhen raztezek (vključno s lezenjem), tako se napetosti v nasipnem materialu preko trenja prenašajo z zemljine na armirni geosintetik.

armiranje_tal (1)

 3. Armirane zemljine – geomreže, armirani geotekstili

Danes se vse pogosteje uporabljajo ozelenele zgradbe iz armiranih zemljin, ki nadomeščajo klasične betonske zidove – »škarpe«. Princip gradnje armiranih zemljin je »po plasteh«, med katerimi se vstavlja armatura (geosintetik) ustrezne trdnosti. Najpogosteje se uporabljajo geomreže ustrezne natezne trdnosti in velike dolgoročne togosti.

armirane_zemljine (1)

4. Drenažni geokompoziti

Za dreniranje se uporabljajo geokompozitni materiali različnih debelin. Pri dreniranju želimo zbirati in hitro odvajati odvečno vodo. Odvisno od mehanske obremenitve geokompozita, lastnosti zemljine in količine vode je potrebno izbrati ustrezen material.

drenazani_geokompoziti (1)

5. Protierozijski geotekstil

Kadar moramo zaščiti brežino pred škodljivimi vplivi vremena (erozija zemlje), uporabimo protierozijske geosintetike. Ločimo jih lahko v dva sklopa in sicer tiste iz naravnih vlaken (kokosova mreža ali juta), ki s časom razpadejo in na umetne (Polyfelt Green B110), ki opravljajo svojo funkcijo dalj časa.

protierozijski_geotekstil (1)

6. Armiranje asfaltnih površin

TenCate Polyfelt PGM geosintetiki predstavljajo inovativen in cenovno ugoden način obnove razpokanih cestnih površin. Razvit je bil z namenom preprečevanja refleksiranja razpok iz osnovnega asfaltnega sloja, v nov obnovljen asfalten sloj. V tem je bil več kot uspešen in uporaba PGM geosintetikov raste vse od njegovih začetkov pred 25 leti. TenCate Polyfelt PGM je vodilni proizvod na trgu z velikimi referencami.

armiranje_asfalta8 (2)

Se zanimate za naše storitve?