Prikaži kategorije

Armirane zemljine – geomreže, armirani geotekstili

Danes se vse pogosteje uporabljajo ozelenele zgradbe iz armiranih zemljin, ki nadomeščajo klasične betonske zidove »škarpe«. Princip gradnje armiranih zemljin je »po plasteh«, med katere se vstavlja armatura (geosintetik) ustrezne trdnosti. Najpogosteje se uporabljajo geomreže ustrezne natezne trdnosti in velike dolgoročne togosti. PONUDBA IZ SPLETNE TRGOVINE.

Tehnični podatki vseh materialov (TenCate Miragrid GX, TenCate Geolon PET, TenCate Geolon PP, TenCate Polyfelt PEC), ki se tu pojavljajo:

Najpogosteje se uporablja sistem Polyslope S. Sistem je sestavljen iz naslednjih elementov:

Opažni kovinski elementi, narejeni iz armaturne mreže, ki se jih zakrivi na željen kot. Kot se določi glede na vrsto vegetacije: v kolikor je to trava se uporabi kot 60-65°, če je to grmičevje ali plezalka, potem je lahko kot tudi večji.

Armirni geosintetik npr. Miragrid GX ali Geolon, ki se ga določi na podlagi izračuna. Glavni podatki za izračun so višina predvidene armirane zemljine, vrsta zemljine in kot podlage, na katerem se bo armirana zemljina gradila.

Protierozijski geosintetik Polyfelt green. To je zelena mreža iz steklenih vlaken, ki preprečuje erozijo zemlje. Namesto te, se lahko uporabijo mreže iz naravnih vlaken, kot je juta ali kokos. Pri tem je potrebno upoštevati, da je le-to naraven material, ki v parih letih propade.

armirane_zemljine1 (1)

armirane_zemljine3 (1)

armirane_zemljine2 (1)

Priporočila za vgradnjo po korakih:

Pred pričetkom gradnje armirane zemljine moramo pripraviti temeljna tla. Temeljna tla morajo biti izravnana, skompatirana in ustrezne nosilnosti. Površina temeljnih tal mora biti ravna, kar pomeni da ne sme biti nagnjena ne naprej ali nazaj, saj je to bistveno za doseganje želenega kota brežina.

1. Pripravljene kose geomreže Miragrid GX namestimo pod pravim kotom na rob brežine. Preklopi med mrežami naj bodo okoli 10 do 15 cm.

2. Jekleno armaturno mrežo, ukrivljeno pod zahtevanim kotom, natančno namestite na predhodno položeno geomrežo Miragrid GX. Elementi morajo biti natančno poravnani, da bo naklon brežine tak, kot je načrtovano. Sosednji elementi opaža morajo biti poravnani tako, da lahko vertikalne palice elementov medsebojno zvežemo z žico. Potrebno jih je zvezati na treh mestih, da med narivanjem materiala ne pride do razmikanja opažnih elementov. Da zagotovimo želeni naklon brežine, je potrebno elemente učvrstiti z zadrževalnimi sidri, v razmaku 60 do 80 cm.

OPOMBA: Zaradi varnosti osebja in materiala, morajo biti palice jeklene mreže ukrivljene nazaj. V kolikor taki elementi niso na voljo, je potrebno na ostre konice mreže namestiti prerezano plastično cev ali U profil, da se prepreči nevarnost poškodb. Le to po končanju vsake plasti odstranimo.

3. Protierozijska mreža Polyfelt Green se odvije vzporedno z opažnimi elementi vzdolž celotne dolžine brežine, se odreže in namesti znotraj opaža. Nameščena mora biti tako, da prekriva vodoravno površino elementov opaža v širini 40 do 50 cm. Polyfelt Green mora biti speljan tako, da na zgornjem delu opaža visi najmanj 60 cm čez rob. Če je potrebno, ga lahko sprotno zasipamo z zemljino, posebej v primeru močnega vetra.

5. Za vgradnjo polnilnega materiala se lahko uporabi lokalna zemljina, pod pogojem, da lahko doseže zbitost 98% po Proctorju. To je lahko kritično v primerih, ko imamo opravka z zemljinami, ki so nasičene z vodo. Takoj za jeklenimi elementi se navadno uporablja zemljina boljše kvalitete (humus) maksimalne granulacije 40mm. Vanjo se primešajo hranila, ki bodo pospešila rast vegetacije. Material se mora vgrajevati počasi in postopoma, debelina posamezne plasti pa naj ne presega 30 cm. Površina vgrajene zemljine mora biti poravnana, da dobimo ravno površino pred kompaktiranjem. Po končanem kompaktiranju, naj 5 cm opaža “štrli” iz sloja polnilnega materiala, kot vodilo za namestitev elementov za naslednji sloj.

6. Kompaktiranje se mora izvesti kvalitetno s statično ali dinamično opremo. Vibro valjarji ali ročne vibrirajoče plošče so primerni stroji za te namene. V vsakem primeru strogo priporočamo minimalno zbitost 98% po Proctorju. S kompaktiranje se prične ob prednjem robu elementov opaža in nadaljuje proti zadnjemu delu, da se poravna geosintetik. Pri tem je potrebno paziti, da ne poškodujemo opažnih elementov ali sider, zato se navadno na srednjem delu uporabljajo ročni kompaktorji. Da preprečimo nastajanje lukenj na sprednjem delu zemljine, mora biti material tam nameščen ročno z lopato. S tem tudi lažje preprečimo vgradnjo vseh delcev večjih od 40 cm.

7. Ko je plast armirane zemljine končana, se viseči del protierozijske mreže pregane nazaj. Nanj se položi naslednja plast geomreže in se ponovi postopek vgrajevanja naslednje plasti. Finalni sloj protierozijske mreže se prekrije z minimalno 15 cm debelo plastjo zemljine. Zgornje plasti zemljine se ne utrjuje, ker s tem preprečimo rast vegetacije.

8. Namestitev opažnega elementa za naslednji nivo se vedno izvede tako, da je zamaknjen navznoter kot prikazuje slika. Nato z vgradnjo nadaljujemo, kot je navedeno v zgoraj opisanih korakih. Za vsako izvedbo je potrebno predhodno napraviti izračun, na podlagi katerega se določi tip mreže.

Možne so tudi sive rešitve, kot jih prikazujeta spodnji sliki.