Geotekstil za drenaže in ločilni sloje

Geotekstili oz gradbeni filci z natezno trdnostjo od 7 do 14 kN se uporabljajo kot drenažno filtrni sloji v drenažnih izkopih okoli objekta, tamponih pod tlakovci, kanalizacijskih vodih ipd. Tu želimo doseči veliko vodoprepustnost skozi ravnino z okoli 120 l/m2s, dobro odpornost na prebod cca 1200N in zadovoljivo natezno trdnost kot preprečitev trganja pri zasuvanju drenažnega izkopa ter pri posedanju terena. Predvidena življenjska doba produktov Polyfelt je 100 let v naravni zemljini s 4 < pH < 9 pri temperaturi zemljine < 25. Klasični 300g filci, ki se pojavljajo na trgu dosegajo natezne trdnosti do 4kN s pričakovano življ. dobo 5 let, kar je premalo za zasipanje drenažnih izkopov. Pri takih filcih pride tudi do neželenega zamuljenja, trganja in hitrega razkrajanja, kar pomeni izgubo primarnih funkcij.

Prikaz vseh 10 rezultatov