Prikaži kategorije

Strešne in stenske folije

V sodobni gradnji je potreba po zagotavljanju tesnosti ovoja in kontroliranju prehoda vodne pare vedno bolj pomembna, saj je od nje odvisno preprečevanja kondenza, ustrezna vlaga v prostoru na splošno doseganje pogojev za zdravo življenjsko okolje v stavbi. Na voljo so paropropustne folije, parne ovire z različnimi Sd vrednostmi, kot tudi parne zapore. Prav tako je na voljo dodaten material, ki ga uporabljamo za zagotavljanje tesnosti med elementi iz različnih materialov.

1. Paropropustne folije – strehe

Paropropustne folije se uporabljajo kot varovalna kritina pri prezračevanih strehah in omogočajo prehod vodni pari iz toplotne izolacije. S tem se zmanjšuje možnost kondenzacije vlage. Pomembna je propustnost folije za vodno paro, ki ga označuje faktor Sd in naj bo čim nižji. Navadno se za paropropustne folije smatrajo folije, ki imajo Sd v območju 0,02m in 0,30m. Strešne paropropustne folije pa ob enem delujejo tudi kot sekundarna kritina. Nudimo najširšo paleto paropropustnih folij vodilnega avstrijskega proizvajalca STT. Izbor optimalne folije je odvisen od naklona strehe, tipa kritine, potrebnih mehanskih lastnosti in paropropustnosti.

2. Paropropustne folije – prezračevane fasade

Specialne paropropustne folije se uporabljajo pri prezračevanih fasadah in omogočajo prehod vodni pari iz toplotne izolacije in tako ščitijo izolacijo pred zunanjimi vplivi in ob enem zmanjšujejo možnost kondenzacije vlage. Navadno se za paropropustne folije smatrajo folije, ki imajo Sd v omočju 0,02m in 0,3m. Strešne paropropustne folije pa ob enem delujejo tudi kot vetrna (zračna) zapora.Nudimo najširšo paleto paropropustnih folij vodilnega avstrijskega proizvajalca STT. Pri izboru folije je je potrebno biti pazljiv na možnost izpostavljenosti soncu in v tem primeru mora biti folija odporna na UV žarke.

3. Parne ovire

Preprečitev prehoda prevelike količine pare v sloj toplotne izolacije dosežemo z vgradnjo parne ovire pod na notranjo stran izolacije. Vrednost Sd za parne ovire je višja in jo izberemo glede na količino pare v posameznem prostoru. Nudimo najširšo paleto parnih ovir različnih mehanskih lastnosti in paropropustnosti avstrijskega proizvajalca STRATHOTECH.

4. Pripadajoči material

Za korektno izvedbo strešnih folij in folij za kontrolo prehoda pare je potreben pripadajoči material, ki nam omogoči tesno izvedbo stikov in vseh detajlov.

5. Samolepilni trakovi

Za tesnjenje na fasadah in na stikih okno fasada se uporabljajo Bituthene samolepilni trakovi različnih širin od 100mm do 300mm. V kolikor so potrebne večje širine, jih je mogoče narezati iz Bituthene membrane širine 1 meter.