Prikaži kategorije

Parne zapore

Za popolno preprečitev prehoda vodne pare v sloj toplotne izolacije uporabimo folije, ki so parozaporne. Navadno se za parno zapore folije smatrajo tiste folije, ki imajo Sd > 1000m. Uporabljajo se tam, kjer imamo na površini zelo paronepropustne sloje in bi vsak prehod vodne pare ostal ujet v toplotni izolaciji. Tipična uporaba je na toplih ravnih strehah prekritih z bitumenskimi trakovi, ki so zelo parozaporni.