Prikaži kategorije

Tesnjenje delovnih stikov in dilatacij: bela kad

Bela kad pomeni kesonsko konstrukcijo, ki je sposobna prenašati obremenitev talne vode brez hidroizolacije. V osnovi zahteva takšna betonska konstrukcija izpolniti sledeče zahteve:

 • debelina elementov betonske konstrukcije mora znašati minimalno 30 cm,
 • potrebno je učinkovito tesniti vse delovne stike in preboje,
 • sistem tesnjenja mora biti med seboj povezan v vseh točkah,
 • uporabljen mora biti vodotesni beton (minimalni kriteriji PV-II),
 • vgradnja betona mora biti kvalitetna, predvsem mora biti področje vseh delovnih stikov popolno zalito, z zdravim betonom in
 • razpoke morajo biti pod podanim kriterijem širine, da ne prepuščajo vode oz. se same zacelijo.

Pri izvedbi bele kadi je obvezno tesnjenje šibkih točk v armirano betonskih konstrukcijah. To so delovni stiki med fazami posameznih betoniranj, dilatacije, juvidurke, distančniki,… Poteke stikov je potrebno načrtovati vnaprej in uporabljati najprimernejše materiale za posamezen stik.

Osnova vseh sistemov je zaprti sistem (neprekinjenost tesnjenja), ki je prikazan na sliki. Tega načela se je potrebno držati že v pripravi projekta. Vsi stiki morajo biti preprosti za izvedbo, a zanesljivo tesni.

Poleg tesnjenja stikov je potrebno posvetiti veliko pozornosti projektu, izdelavi in vgradnji betona, redno izvajati kontrolo kakovosti betona in ga negovati. Pri tem se moramo držati standardov in uporabiti ustrezne dodatke betonom, ki zmanjšajo njegovo vodopropustnost in ustrezno povečati količino (gostoto) armature tako, da kar najbolj zmanjšamo število in velikost razpok.

Pri tem moramo upoštevati, da z vsemi ukrepi ne bomo zagotovili 100% vodotesnosti zgradbe in moramo kalkulirati sredstva za naknadno sanacijo eventualnih mest puščanj.

Tesnjenje delovnih in dilatacijskih stikov

Na voljo imamo sledeče materiale za tesnjenje delovnih in dilatacijskih stikov:

1. STT Bituflex 150 – tesnjenje stika plošča / stena

Tesnilna pločevina s nanosom STT Bituflex 150 se najpogosteje uporablja za tesnjenje delovnega stika plošča/stena . Vgradi se na zgornjo armaturo plošče in deluje na osnovi blokade. Prednost je njena širina, ki je 15 cm, kar pomeni da je vgrajena ca. 10 cm v steno in se s tem izogne slabšemu betonu na samem dnu stene.

Pločevina STT Bituflex 150 je širine 150 mm in ima na obeh straneh specialni nanos črne barve, ki je zaščiten z belo folijo. Zaščitna folija je na sredini prerezana in jo moramo na tistem delu, kjer pride nanos v stik z betonom pred posamezno fazo betoniranja odstraniti. Na voljo je v rolah po 20 tm ali v obliki plošč z montažno nogo dolžine 2 metra. Vgradi se direktno na armaturo in pri tem ni pomembno kako je obrnjena, saj je nanos na obeh straneh. Za oblikovanje okroglin ali kotov se upogne. Praviloma se namesti v sredino delovnega stika. Pločevina mora biti v betonirana minimalno 3 cm v ploščo.

Tehnični list:

2. Bentorub – nabrekajoči trak

Deluje na principu nabrekanja, ki zapolni prazen prostor in tako zatesni delovni stik. Bentorub zelo dobro zapira okolico, saj je narejen na osnovi bentonita in sintetičnega kavčuka za tesnjenje stikov v betonu in formuliran tako, da ima zakasnjeno delovanje. Primeren je za tesnjenje delovnih stikov v svežem betonu, tesnjenje prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji, stikov med prefabiciranimi elementi in na mestu z ulitim betonom. Svoj volumen poveča do 400% in zapolni manjša votla mesta v bližini stika. Na betonske površine se pritrjuje nabrekajočo pasto Swellseal mastic ali z montažnim lepilom na osnovi MS polimerov. Lahko ga dodatno mehansko pritrdimo z žeblji za beton. Na vertikalah se ga lahko pritrdi v posebno mrežico.

Tehnični list:

2. Swealseal Mastic WA – nabrekajoča pasta

Swealseal Mastic WA je lepilna nabrekajoča pasta brez topil, ki se lahko nanaša na suho, važno in tudi mokro površino in se uporablja za tesnjenje nepravilnih oblik in lepljenje nabrekajočih trakov na podlago.

Tehnični list:

3. Besaplast – tesnilni trakovi

Tesnilni trakovi vodilnega evropskega proizvajalca BESAPLAST so navoljo v najširši paleti tako profilov, kot tudi tipov…… Najpogosteje se uporabljajo Besaflex PVC-P trakovi, na voljo pa so tudi Nitriflex trakovi skladni s DIN 18541 in Elastoflex trakovi proizvedeni iz gume. Najpogosteje se uporabljajo za stik plošča ploša in za vse dilatacijske stike.

Tehnični list:

4. Tricoflex – membranski sistem tesnjenja

Tricoflex lepilni membranski sistem tesnjenja je sestavljen iz tesnilnega elementa na TPE osnovi in iz sistemskega lepila na osnovi epoksidne smole. Tesnilni element je izdelan iz visokofleksibilnega termoplastičnega materiala, ki ne vsebuje klora, halogenov ali mehčalcev. Patentirana modifikacija materiala z epoksi funkcionalnimi skupinami, omogoča edinstveno trdno zlepljenje tesnilnih elementov.

Na voljo so tesnilni trakovi ali tesnilni profili različnih dimenzij in geometrij. Povezovanje in  oblikovanje je mogoče izvesti s termičnim varjenjem. Kot podlaga za lepljenje so primerne domala vse mineralne podlage, kot npr. beton, kamen, keramika, kot tudi mnogi kovinski materiali. V posebnih primerih, kjer je lepljenje problematično, se posvetujte s Tricosalom za rešitev, glede na konkretno podlago.

6. Tesnilne objemke PSI

Tesnilne objemke za tesnitev prehoda cevi skozi betonske konstrukcije (Link Seal). Ponudba po povpraševanju.

Katalog proizvajalca

Točkovni in linijski distančniki

Glede na potrebe današnjega časa in čim hitrejše izvedbe posameznih faz gradenj je podjetje Nevoga GmbH poleg svoje redne linije plastičnih proizvodov, ponudilo tudi izdelke iz mikroarmiranega – vlaknastega betona, kot pomoč za hitrejšo, kvalitetnejšo in predvsem natančnejšo izvedbo vgradnje betona. Zaradi kompatibilnosti materialov, se jih priporoča pri vgradnji vodonepropustnega betona, saj se med betonom in distančniki ne pojavljajo nezaželene razpoke. Distančniki so različnih oblik in dimenzij, odvisno od namena uporabe. Delijo se predvsem na dve osnovni skupini:

1. Točkovni distančniki:

Izdelani so iz vlaknastega betona, ki ima visoko tlačno trdnost, odporen je proti deformacijam, ki nastanejo zaradi temperaturnih razlik in so ognjevarni. Z njimi lahko nadzorujemo točnost debeline betona.

Točkovne distančnike izbiramo na podlagi različnih dejavnikov (debelina betona, vremenski vplivi, lokacija betoniranja, obremenitev distančnikov, premer in vrsta armature,..). V pestri ponudbi tako najdemo samostojne točkovne distančnike, distančnike z vgrajeno žico za vezanje na armaturo ali distančnike z različnimi sponkami (plastične, jeklene,…). Uporabljamo jih za vertikalne površine (stene), saj jih lahko namestimo do milimetra natančno.

2. Linijski distančniki:

Linijski ali ploskovni distančniki so izdelani iz mikroarmiranega – vlaknastega betona, so različnih oblik in profilov. Njihova uporaba je enostavna in hitra, saj je njihova namestitev dosti lažja od točkovnih distančnikov, saj en linijski distančnik nadomesti vsaj štiri točkovne. Linijski distančniki se zaradi svoje oblike ne prevračajo in ostanejo na mestu vgradnje.

Ravne, trikotne distančnike uporabljamo pri polaganju armaturnih palic, za mrežaste armature pa ukrivljene distančnike imenovane »banana«. Uporaba je enostavna, njihovo nameščanje je hitro, predvsem pa so cenovno ugodni. Dolžino distančnika prilagajamo glede na tip armaturne mreže in sicer za mreže R dolžine 33 cm in mreže Q dolžine 25 cm.

 

Prav tako lahko v naši ponudbi najdete vlakno-cementne razporne cevi, ki se jih skupaj z konusnimi nastavki uporablja pri opažih, ter betonske čepe za podaljševanje distančnikov, kjer je to potrebno.

Dodatki betonom za povečanje vodotesnosti

Izbira injektirne mase in tehnike injektiranja

Odvisno od tipa injektiranja izberemo:

Namen injektiranja Tip materiala Primeren material
Konstrukcijsko lepljenje razpok Epoksi smola Denpox 40
Tesnjenje razpok in delovnih stikov Poliuretan ali Akrilni gel HA FLEX AF, HA CUT AF, Gelacryl Superflex, …
Tesnjenje/injektiranje poroznih mest in dilatacij Poliuretan ali Akrilni gel HA Safefoam, HA Multigel, Gelacryl Superflex

Najpogosteje se uporabljata dve injektirni poliuretanski smoli in sicer:

Tip smole Namen uporabe Lastnosti
HA FLEX AF Trajno zaustavljanje prodorov vode z elastično injekcijsko smolo Elastična, fleksibilna, reakcijski časi nastavljivi z dodajanjem katalizatorja, trajna rešitev ne glede na obnašanje razpoke.
HA CUT AF Hidro zaustavljanje velikih prodorov vode s togo injektirno maso Toga, z dozacijo pravilnega katalitazorja je lahko reakcijski čas zelo hiter. V kolikor se razpoka premika bo začela zopet puščati.

Obe smoli sta zaprtocelični, kar pomeni, da vanju ne bo s časom prodrla voda.

HA Flex

Priporočilo je, da za naslednje dimenzije razpok uporabimo spodaj navedene proizvode:

 • HA Flex AF: razpoke večje od 4mm,
 • HA Flex LV AF: razpoke večje od 0,5mm in manjše od 4mm,
 • HA Flex SLV AF: razpoke manjše od 0,5mm,
 • Katalizator HA flex Cat AF se dodaja od 1% do 5% odvisno od temperature in želene hitrosti.

HA Safefoam

Priporočljiv za mesta, kjer HA Flex ni primeren to so porozna segregirana mesta in za dilatacije. Prednost je da se lepi za beton!

HA CUT AF

HA CUT AF je prvenstveno namenjena za zapiranje prodorov vode in je možnost nastavitev reakcijskega časa velika. Reakcijski čas se nastavlja z katalizatorjem HA CUT Cat AF in se dodaja 2% do 10% odvisno od temperature in želene hitrosti reakcije. V kolikor z navadnim katalizatorjem ne moremo doseči potrebne hitrosti, se lahko doda eden od  specialnih katalizatorjev in sicer: HA CUT Cat F ali XF ali SXF s katerimi dosegamo zelo hitre reakcijske čase (ko ustavljamo velike pretoke vode). Vse to je vidno v tehničnem listu.

Packerji

Globinski packerji:

 • Navadni – ventil na glavi packerja
 • One day – ventil na nogi packerja

Površinski packerji

 • uporabljajo se za konstrukcijsko lepljenje (injektiranje)
 • razpok na horizontalnih ploščah navadno z epoksidnimi injektirnimi masami npr. Denpox 40.

Izbira injektirne črpalke

Ustrezno injektirno črpalko izberemo glede na količino injektiranja, vrsto injektirne mase, velikosti razpok/stikov, potrebnega pretoka:

 • mazalica,
 • batna črpalka,
 • ročna batna črpalka,
 • membranska črpalka.

Postopek injektiranja

1.Priprava površine

 • S površine odstranite vse nečistoče in tujke, da se pokaže oblika razpoke ali stika. Razpoke širše od 3 mm, morajo biti zatesnjene s hitrovezočo snovjo.
 • Izvrtajte luknje pravega premera za izbrane packerje. Vrtajte pod kotom 45°. Priporočljivo je, da se luknje okrog razpoke vrtajo postopoma, da se tako zagotovi dobro pokritje razpoke v primeru, če le ta ne leži pravokotno na površino betona.
 • Globina izvrtane luknje naj bo nekoliko čez polovico debeline betona. Enostavno pravilo je, da je točka vrtanja oddaljena od razpoke za ½ debeline stene.
 • Razdalja med izvrtanimi luknjami je lahko od 15 do 90 cm, odvisno od situacije.
 • Packer pravilne dimenzije vstavite v luknjo do 2/3 dolžine. Pričvrstite ga z vijakom ali napenjalcem tako, da ga vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete dovolj velike napetosti, ki bo packer med injektiranjem zadržala na mestu
 • Pred injektiranjem smole vedno injektirajte razpoko z vodo. Voda bo iz razpoke izprala prah, tujke, omočila razpoko in tako povečala penetracijo produkta v razpoko. Voda v razpoki bo aktivirala smolo/peno. Vse enokomponentne smole so hidroaktivne in potrebujejo vodo.

2. Priprava smole/pene in opreme

 • Pripravite smolo s predhodno določeno količino katalizatorja. Potrebna količina katalizatorja se izbere iz tabele:
Reakcija HA Flex Cat AF

Začetek reakcije

Konec reakcije

Nabrek.
HA Flex AF HA Flex LV AF HA Flex SLV AF HA Flex AF HA Flex LV AF HA Flex SLV AF
Pri 5°C 1%  Ca.3’30’’ Ca.17’00’’ Ca.12V
2% Ca.2 ’15’’ Ca.1’30’’ Ca.8’30’’ Ca.6 ’30’’ Ca.14V
5% Ca.55’’ Ca.50’’ Ca.4 ’00’’ Ca.3 ’25 ’’ Ca.16V
Pri 15°C 1% Ca.1’40’’ Ca.2’10’’ Ca.8 ’00’’ Ca.10’50’’ Ca.14V
2% Ca.1’00’’ Ca.1’25’’ Ca.1’10’’ Ca.5’00’’ Ca.7’00’’ Ca.5 ’10’’ Ca.16V
5% Ca.30’’ Ca.40’’ Ca.35’’ Ca.2’10’’ Ca.3 ’05’’ Ca.2 ’35’’ Ca.16V
Pri 25°C 1% Ca.1’00’’ Ca.1’30’’ Ca.7 ’15’’ Ca.9’00’’ Ca.14V
2% Ca.40’’ Ca.1’05’’ Ca.1’00’’ Ca.4’20’’ Ca.5 ’35’’ Ca.4 ’30 ’’ Ca.16V
5% Ca.25’’ Ca.35’’ Ca.35’’ Ca.1 ’55’’ Ca.2 ’10 ’’ Ca.2 ’20 ’’ Ca.17V
Pri 30°C 1% Ca.45’’ Ca.1’05’’ Ca.6 ’40’’ Ca.7 ’30’’ Ca.14V
2% Ca.35’’ Ca.45’’ Ca.50’’ Ca.3’45’’ Ca.4 ’40’’ Ca.4’20’’ Ca.16V
5% Ca.20’’ Ca.25’’ Ca.30’’ Ca.1 ’35’’ Ca.1’45’’ Ca.2’00’’ Ca.17V

Pred uporabo mešanico smole HA Flex AF in katalizator-ja HA Flex Cat AF dobro pretresite. Dokler smola ne pride v kontakt z vodo, ne bo potekla nobena reakcija.

 • Poskrbite, da smola ne bo prišla v kontakt z vodo, ker le to lahko povzroči, da se strdi ali speni že v orodju za injektiranje.
 • Zelo priporočamo uporabo ločenih črpalk za vodo in za smolo, da preprečimo medsebojno mešanje in motnje pri delu.
 • Črpalke je potrebno pred delom najprej temeljito splakniti s pralnim sredstvom Eco, da le ta omoči in osuši sistem pred injektiranjem. Priporočamo uporabo pnevmatskih ali električnih enokomponentnih črpalk opremljenih s statičnim mešalcem.

3. Injektiranje

 • Injektirati začnemo pri prvem packerju. Pri injektiranju vertikalnih razpok vedno injektiramo od spodaj na vzgor in pri horizontalnih vedno z ene strani proti drugi.
 • Injektiranje začnemo z najmanjšim možnim pritiskom, ki ga omogoča črpalka. Počasi povečujemo pritisk dokler smola ne začne teči. Potrebni pritiski so različni, nekje od 14 barov do 200 barov, odvisno od velikosti razpok, debeline betona in kvalitete betona.
 • Majhno prepuščanje smole skozi razpoko je koristno, saj nam pokaže napredovanje smole. Večja iztekanja injektirne smole pa je potrebno zapreti s čepom in počakati, da se smola usede in nato ponovno injektirati.
 • Med injektiranjem najprej iz razpoke priteče voda, ki ji sledi peneča smola. Za tem bo iz razpoke pritekla čista smola.
 • Z injektiranjem prenehamo, ko smola doseže naslednji packer.
 • Pomaknemo se na naslednji paker in ponovimo s proceduro.
 • Po injektiranju nekaj packerjev se vrnemo na prvega in ga ponovno injektiramo s smolo.
 • Po injektiranju smole, lahko ponovno injektiramo vodo, ki zreagira s preostalo
 • Ko je smola/pena že popolnoma strjena se odstrani pakerje. Preostale luknje se lahko zapolni z vodotesno cementno malto. Večino pakerjev je danes primernih za lahko odstranjevanje in se jih odbije na površini s kladivom.
 • Ko se zaključi z injektiranjem, se orodje in oprema, ki je bila v stiku z injektirnim sredstvom opere s HA Washing Agent Eco ali MEK-om. To je potrebno storiti v 30 minutah. Ne uporabljajte razredčil ali drugih nepreverjenih sredstev, ker so manj učinkovita in lahko povzročijo nevarne situacije. Z ostanki materiala je potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom.

OPOMBA:

Pri injektiranju ne pozabite na varnost. Vedno nosite zaščitno obleko, očala in rokavice. Prav tako si oglejte opozorila na sami embalaži in se seznanite z varnostnim listom. Največ nesreč se zgodi pri injektiranju z injektirnimi napravami, kjer ni manometra in ne poznamo pritiska ter hitro pride do nesreče.