Prikaži kategorije

Sistem PREPRUFE / BITUTHENE - kesonska hidroizolacija

Preprufe® je poseben tip membranske hidroizolacije iz bele sintetične folije, na bazi HDPE s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastično lepljiv spoj z visoko adhezijo.

Pri GRACE sistemu Preprufe gre za kombiniran sistem hidroizolcije, pri čemer v splošnem velja, da se sintetična folija Preprufe 300R vgrajuje kot horizontalna hidroizolacija, Preprufe 800PA, Bituthene 8000, Bituthene 4000 ali Bituthene 4000S pa izključno kot vertikalna hidroizolacija, kjer je možen širok odkop. Preprufe 160R se vgrajuje kot vertikalna hidroizolacija v primeru kontaktne gradnje na steno varovalne jame.
Tipična uporaba Preprufe sistema je na terenih z majhno nosilnostjo in prisotno talno vodo.

Tehnični list:

Prednosti sistema Preprufe:

Prednosti sistema sledijo iz polne zlepljenosti hidroizolacije s konstrukcijo:

 • Preprečeno je potovanje vode med membrano in betonom,
 • V primeru posedanja in razpok podložnega betona oz. podlage, se hidroizolacije ne poškoduje,
 • Pri gradnji v neposrednem kontaktu z varovalno steno gradbene jame, se hidroizolacija Preprufe drži objekta in ne prihaja do pretrga v kolikor pride do poseda objekta,
 • Detajl stika hidroizolacije “plošča-stena” je premaknjen navzgor, ter tako izveden izven točke največje nečistoče in vode,
 • Eventuelne potrebne sanacije so krajevno omejene, saj je potovanje vode onemogočeno. Le ta lahko potuje le po delovnih/dilatacijskih stikih, ki jih je priporočljivo dodatno varovati,
 • Za razliko od hidroizolacij na osnovi bentonita, sistem Preprufe/Bituthene ni odvisen od aktivacije z vodo in stalne mehanske omejenosti,
 • Celoten sistem izolacije Preprufe/Bituthene je odporen tudi na vpliv agresivnega okolja (slana voda, CO2, ….).

Preprufe 300R:

Hidroizolacija Preprufe 300R je namenjena za hidroizolacijo pod talnim ploščami in je sestavljena iz HDPE folije s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastičen lepljiv spoj z betonsko ploščo. S tem doseženo popolno tesnenje med folijo in betonom, ob tem pa je omogočeno tudi to, da morebitne napetosti v talni plošči (nastanek razpok ali dilatiranje v linijah delovnih stikov), ne morejo poškodovati folije – ne prihaja do pretrgov hidroizolacije, ker gre za trajnoelastični površinski kontakt.

Ker je Preprufe hidroizolacija za razliko od ostalih membran zlepljena z glavno konstrukcijo in ne s podložnim betonom, je tako neodvisna od podlage. Zato se lahko vgrajuje tudi na podlago iz uvaljanega finalnega sloja tampona, ki se ga predhodno prekrije s PP geotekstilom ustrezne trdnosti (prebodna trdnost > 2000N). Hidroizolacija Preprufe ne potrebuje plasti zaščitnega betona, zato lahko direktno nanj položimo armaturo in glavno ploščo. Na robovih predvidene talne, AB plošče se na predhodno izveden robni opaž, ki je postavljen na obodnih linijah bodoče talne plošče vgradi Preprufe. Višina vgradnje Preprufa je enaka projektirani deb. talne plošče oz. nekoliko nižje. Preprufe 300R se na opaž fiksira z žeblji, katerih večji del ostane v betonu plošče. Folija se ob betoniranju spoji na betonski rob, enako kot se je spojila s spodnjo površino talne plošče. S tem, ko je izolacija Preprufe 300R vgrajena na vertikalni rob talne plošče, je omogočen enostaven spoj in nadaljevanje izvedbe vertikalne hidroizolacije s membrano Preprufe PA 800 ali Bituthene.

Detajli:

Vsi tipični detajli so že rešeni s strani proizvajalca GRACE in jih je mogoče dobiti na internetni strani ali na zgoščenki. Za posebne detajle pa se lahko obrnete na Lespatex d.o.o., kjer jih bodo posredovali proizvajalcu v rešitev. Prav tako je sistemsko rešena izvedba dilatacij, kot je to razvidno na shematskem prikazu.

Tehnični list:

Preprufe 160R:

Ko so stene kesonske konstrukcije v neposrednem kontaktu z varovalno steno gradbene jame, se vgradi na ločilno drsni sloj, kot vertikalna hidroizolacija Preprufe 160R, ki se polno zalepi na stene objekta in tako nanjo ne vpliva posedek zgradbe.

Tehnični list:

Preprufe 800 PA:

Ko so stene kesonske konstrukcije širokem odkopu, se v vertikalno hidroizolacijo vgradi samolepilna sintetična membrana Preprufe 800 PA, ki je del sistema Preprufe. Preprufe 800 PA je na bazi  HDPE folije, ki ima tovarniško vgrajen samolepilni sintetični nanos skupne debeline 0,8mm. Folija je kemično kompatibilna s Preprufe, poleg tega pa se z njo vodotesno zlepi v preklopu širine min. 150 mm. Folija se zalepi na stensko površino, predhodno premazano s hladnim prednamazom z nazivom Preprufe Primer SC1. Folija se proizvaja v širini 1,20 m in rolah dolžine 35,00 m.

Tehnični list:

Bituthene:

Hidroizolacija Bituthene se uporablja v primeru širokega odkopa kot vertikalna hidroizolacija. Bituthene je sintetična membrana v večih različicah: Bituthene 4000S (poletna izvedba), Bituthene 4000 – vodotesni membrani ali Bituthene 8000, ki ima poleg vodotesnosti tudi visoko odpornost na prodiranje plinov. Bituthene je na bazi tanke HDPE folije debeline 1,50 mm, ki ima tovarniško vgrajen samolepilni nanos zmesi kavčuk/bitumen. Folija je kemično kompatibilna s Preprufe 300R, ki se z njo vodotesno zlepi v preklopu širine min. 150 mm. Folija se zalepi na stensko površino, predhodno premazano s hladnim bitumenskim premazom z nazivom Primer B2 ali Primer S2. Bituthene omogoča tudi zelo dober zaključek, saj ima odličen oprijem na PVC in pločevino. Folija se proizvaja v širini 1,00 m in zvitkih dolžine 20,00 m.

Tehnični listi:
Tehnični lis:

Bituthene LM – tekoča membrana:

Za izvedbo vseh kritičnih detajlov nepravilnih oblik se uporablja Bituthene LM – tekoča membrana, ki se nanese v tekočem stanju in se kemično strdi v gumi podobno membrano. Je dvokomponentna in se zmeša z mešalom tik pred nanosom. Uporablja se za tesnjenje vseh prebojev cevi, ozemljitev, pilotov, ….

Tehnični list:

Princip izvedbe hidroizolacije

Izvedba hidroizolacije kesona s sistemom Preprufe v primeru širokega odkopa

1. izvedba komprimiranega gramoznega tampona
* 2,3. izdelava podložnega betona ali priprava peščene posteljice in polaganje Polyfelt TS 40*
4. polaganje hidroizolacije Grace Preprufe® 300 R
5. betoniranje temeljne plošče na pripravljeno armaturo
6. betoniranje stene kesona
7. premaz stene kesona s prednamazom Grace Primer B2
8. lepljenje vertikalne hidroizolacije Grace Preprufe® 800 PA ali Bituthene® 8000 ali 4000
9. izvedba zaščite hidroizolacije (XPS) in odvisno od zasipanja ustrezen drsni sloj

1tabela (1)

Izvedba hidroizolacije kesona s sistemom Preprufe v primeru neposrednega kontakta s steno varovalne jame /pilotna stena/

1. pilotna stena
2. izravnava pilotne stene torkret beton
3. izvedba komprimiranega gramoznega tampona
* 4,5. izdelava podložnega betona ali priprava peščene posteljice in polaganje Polyfelt TS 40*
6. izvedba zaščite Hidroizolacije – drsni sloj*
7. vgradnja hidroizolacije Grace Preprufe® 169R
8. betoniranje temeljne plošče na pripravljeno armaturo
9. betoniranje stene kesona

2tabela (1)

Izvedba hidroizolacije kesona s sistemom Preprufe Bituthene – Varianta s prekinjenim betonom med pilotom in ploščo.*

1. izvedba pilotov
2. izvedba komprimiranega gramoznega tampona
3,4. priprava podložnega betona
5. polaganje hidroizolacije Grace Preprufe® 300 R
6. tesnenje prebojev z Bituthene® LM tekočo membrano ob armaturi pilotov
7. betoniranje temeljne plošče na pripravljeno armaturo

3tabela (1)

* možne so tudi druge variante izvedbe

 

Certifikati in reference:

Sistem Preprufe – Bituthene ima pridobljene sledeče certifikate (A-teste):

 • CE oznako in izjavo o skladnosti s EN 13967,
 • BBA – British Board of agreement Velika Britanija,
 • AbP (DIN 18195) – Nemško tehnično soglasje,
 • CSTB – Francija, ICITE – Italija, ITB – Poljska, …
 • ZAG testiranje.

Sistem se uporablja na vseh kontinentnih in praktično v vseh državah Evropske unije. Z njim so bili izolirani nekateri največji projekti današnjega časa, kot so stadion Wembley London, Milanski metro, kompleksi objektov v Dubaju, Deutsche Bank HQ, Museum of Islamic Arts, Qatar …