Tesnjenje delovnih stikov in dilatacij: bela kad

Gradbeništvo

Bela kad – beton, tesnjenje stikov in dilatacij, sanacije

Bela kad pomeni kesonsko konstrukcijo, ki je sposobna prenašati obremenitev talne vode brez hidroizolacije. V osnovi zahteva takšna betonska konstrukcija izpolniti sledeče zahteve:

  • debelina elementov betonske konstrukcije mora znašati minimalno 30 cm,
  • potrebno je učinkovito tesniti vse delovne stike in preboje,
  • sistem tesnjenja mora biti med seboj povezan v vseh točkah,
  • uporabljen mora biti vodotesni beton (minimalni kriteriji PV-II),
  • vgradnja betona mora biti kvalitetna, predvsem mora biti področje vseh delovnih stikov popolno zalito, z zdravim betonom in
  • razpoke morajo biti pod podanim kriterijem širine, da ne prepuščajo vode oz. se same zacelijo.

Pri izvedbi bele kadi je obvezno tesnjenje šibkih točk v armirano betonskih konstrukcijah. To so delovni stiki med fazami posameznih betoniranj in dilatacijski stiki. Priporočljivo je tudi dodatno, varnostno tesnjenje delovnih stikov tudi, ko imamo izvedeno hidroizolacijo. Poteke stikov je potrebno načrtovati vnaprej in uporabljati najprimernejše materiale za posamezen stik.

Osnova vseh sistemov je zaprti sistem (neprekinjenost tesnjenja), ki je prikazan na sliki. Tega načela se je potrebno držati že v pripravi projekta. Vsi stiki morajo biti preprosti za izvedbo, a zanesljivo tesni.

Poleg tesnjenja stikov je potrebno posvetiti veliko pozornosti projektu, izdelavi in vgradnji betona, redno izvajati kontrolo kakovosti betona in ga negovati. Pri tem se moramo držati standardov in uporabiti ustrezne dodatke betonom, ki zmanjšajo njegovo vodopropustnost in ustrezno povečati količino (gostoto) armature tako, da kar najbolj zmanjšamo število in velikost razpok.

Pri tem moramo upoštevati, da z vsemi ukrepi ne bomo zagotovili 100% vodotesnosti zgradbe in moramo kalkulirati sredstva za naknadno sanacijo eventualnih mest puščanj.

Se zanimate za naše storitve?