Prikaži kategorije

Železnica- izolacija vibracij

Eden največjih problemov pri železnici so vibracije. To se kaže v dveh oblikah in sicer imamo povečane stroške vzdrževanja infrastrukture zaradi poškodb, ki so posledica teh vibracij. Druga oblika pa so škodljive vibracije, ki se prenašajo v okolico in motijo okoliške stavbe, naprave in ljudi.

Tovrstne probleme rešujemo z elastičnimi podlogami iz Sylomera, ki jih vgrajujemo na različna mesta v superstrukturi železnice.

Z različnim mestom vgradnje se lahko doseže različne naravne frekvence sistema in različno dušenje vibracij. Slike tovrstnih sistemov so sledeče
V vsakem primeru se uporablja le en sistem.