Prikaži kategorije

Sylomer, Sylodyn – Izolacija proti vibracijam

Podjetje Getzner se ukvarja z materiali in izračuni proti vibracijske izolacije že več kot 30 let. Materiali, imenovani Sylomer in Sylodyn, so v obliki poliuretanskih penjenih blazin in se uporabljajo kot izolacijski sloj med virom vibracij in okolico, ali med okolico (v kateri so vibracije) in delom, ki ga želimo izolirati.

Sylomer se uporablja kot izolator vibracij v:

  • industriji – izolacija črpalk, industrijskih procesov, avtoklavov, klima naprave …
  • gradbeništvu – celotne stavbe v bljižini velikih izvorov vibracij, temelji stavb, stopnišča, proti vibracijsko izolirani prostori, …
  • železnica

Sylomer je paleta 9 materialov različnih trdnosti in karakteristik. Lahko jih razvrstimo od najmehkejšega Sylomer SR11 (maksimalna statična obremenitev 0,011 N/mm2) pa vse do Sylomer SR1200 (maksimalna statična obremenitev 1,2 N/mm2). Vse tipe z maksimalnimi statičnimi obremenitvami in njihove barve so prikazani na sliki. Sylomer deluje kot vzmet in dušilka za razliko od Sylodyna, ki je le vzmet.

Seveda je potrebno za vsako uporabo posebej na podlagi izračuna določiti pravi tip materiala, debelino in postavitev, saj napačna izbira materiala lahko vodi v nestabilnost celotnega sistema (resonanca).

Izračuni lahko postanejo zelo kompleksni, v kolikor imamo opravka s sistemom ali napravo, ki proizvaja zelo širok spekter vibracij ali imamo okolje z neko lastno frekvenco, ki je blizu frekvenci vibracij. Napačen izračun lahko vodi v katastrofalen rezultat, ki je veliko slabši kot, če ne bi uporabili ničesar.

Izračun lažjih primerov navadno napravo sami in sicer določimo potrebni tip, debelino in postavitev Sylomera ter obnašanje sistema v odvisnosti od frekvence. Za izračun moramo vnesti vhodne podatke, ki morajo biti točni.

Kot primer lahko prikažemo izračun za izolacijo hladilnih agregatov. Vhodni podatki, ki so potrebni  za izračun na primer proti-vibracijske izolacije klimatskih agregatov:

  • maso agregatov in podložne betonske plošče,
  • površino podložne plošče in lego naprav na njej ter
  • število vrtljajev na minuto za posamezni elektromotor.

Na sliki je prikazan rezultat izračuna za sistem in njegovi odzivi v odvisnosti od frekvence. Vidimo, da ima naš sistem lastno frekvenco pri 9,7 Hz. Pomembno je, da so vse frekvence, ki jih povzroča naša naprava, v območju dušenja. V našem sistemu je območje dušenja višje od frekvence 13,72 Hz. V primeru napačnih vhodnih podatkov, napačnega izračuna ali uporabe napačnega materiala, se nam lahko zgodi, da namesto dušenja pride celoten sistem v resonanco.
Pogosto lahko dosežemo optimalen rezultat le, če Sylomer polagamo pasovno ali točkovno in ne po celotni površini, s tem dosežemo optimalno obremenjenost materiala in s tem največji učinek dušenja vibracij. Najpogosteje zadostuje debelina Sylomera 25,0 mm, za določene primere pa je potrebno debelino povečati na 37,5 mm; 50,0 mm ali več.
Pri razreševanju problemov dušenja vibracij je potrebno veliko znanja in izkušenj. Getzner je za to zagotovo pravo ime. Tako vam lahko ponudi celovito rešitev, od izračuna do načina vgradnje in dobave ustreznega materiala.