Prikaži kategorije

Udarni zvok PE pene

Udarni zvok kot posledica udarcev ob pod se prenaša po konstrukciji in ga preprečujemo s plavajočimi podi. Za večino primerov zadostuje polietilenska pena debeline 5mm v kombinaciji s stiroporom/kameno volno ali drugim elastičnim materialom. Za najbolj obremenjene oz. občutljive dele stavb, kot so stopnice, laboratoriji, snemalne dvorane, dvorane za bowling, … pa se uporabljajo plavajoči podi na Sylomeru ali Sylodynu.

Z vstavljanjem elastičnega materiala z nizko vrednostjo dinamične togosti se zgornji estrih loči od spodnje nosilne konstrukcije in vseh sten, stebrov in ostalih delov konstrukcije, kar prepreči oz. zmanjša prenos vibracije na konstrukcijo.

S plavajočimi podi ščitimo prenos vibracij v obliki zvoka med prostori in deli stavb. Udarni zvok se prenaša po konstrukciji v vse smeri. Odvisno od dinamične togosti elastične zaščitne plasti, njene debeline in teže estriha je odvisno, za koliko se bo zmanjšala vrednost udarnega zvoka, ki jo merimo s zvočno izolacijsko izboljšavo Δ LW v decibelih (dB).

Geficell TDZ 6-1 – penjena polietilenska folija za zmanjšanje prehoda udarnega zvoka

Geficell TDZ  6-1je penjena polietilenska folija za zmanjšanje prehoda udarnega zvoka z zaprtimi celicami z izvrstnimi izolacijskimi lastnostmi. Lastnosti testirane skladno s DIN 4109 in ima nemško tehnično soglasje. V laboratoriju je testirana Δ LW >= 19 dB, kar se skladno s nemškim tehničnim soglasjem (ob upoštevnemu varnostnemu faktorju) upošteva v izračunu zvočno izolacijsko izboljšavo Δ LW¬¬W,R = 16 dB.

SYLOMER, SYLODYN – elastomerni elastične žimnice

Za najbolj obremenjene oz. občutljive dele stavb, kot so stopnice, laboratoriji, snemalne dvorane, dvorane za bowling, … pa se uporabljajo plavajoči podi na Sylomeru ali Sylodynu.

Sylomer je mikroporozen material, ki se ob obremenitvi deformira in sčasoma zelo malo spreminja svoje lastnosti (za razliko od drugih elastičnih materialov). Ob pravilnem dimenzioniranju bo Sylomer ohranil svoje elastične lastnosti tudi desetletja po vgradnji. Za pravilno izbiro je prvi kriterij statična obremenitev. Na voljo imamo naslednje materiale s sledečimi statičnimi področji uporabe:

Ko smo določili potrebno statično obremenitev, začnemo z modifikacijo površine vgradnje in določanjem debeline tako, da izpolnimo vse zahteve dušenja.

Vgradnja Sylomera je lahko po celotni površini, v pasovih ali pa točkovno. Pomembno je, da je celoten pod ali temelj elastično ločen od zgradbe brez togih povezav, ki bi predstavljale točke prenosa vibracij.

Točkovna vgradnja:

 

Pasovna vgradnja:
Vgradnja po celotni površini:

 

Ne glede na način vgradnje (v pasovih, točkovno ali po celotni površini) moramo izbrati ustrezen tip Sylomera, površino naleganja in njegovo debelino, in sicer glede na težo nadgradnje. Pri izbiri debeline Sylomer-a moramo upoštevati: potrebno naravno frekvenco sistema tako, da so vse relevantne frekvence v področju dušenja.

Uporaba Sylomer trakov pod ležišči stopnic je vedno bolj pogosta in je vidna na shematskem prikazu.