Prikaži kategorije

Vgradnja Tegole Canadese

Izbira kvalitetne bitumenske skodle blagovne znamke Tegolo Canadese je le predpogoj za dobro streho, sedaj je vse odvisno od vgradnje.

Izvedba zračnega kanala

Priprava podlage in vse, kar je s tem povezano, je ključnega pomena za kvalitetno streho, izvedeno s Tegolo Canadese. Že ko načrtujemo ostrešje, se moramo začeti ukvarjati z izvedbo zračnih kanalov, ki morajo biti neprekinjeni od kapa do slemena v vseh poljih strehe. Najprimernejša je izvedba z distančnimi letvami, kot je prikazano na sliki 1. Višina zračnega kanala je odvisna od naklona strešine in njene dolžine. Za individualno gradnjo je navadno dovolj 5 cm višina zračnega kanala.

Vgradnja_Tegole_Canadese

Osnovno za delovanje zračnega kanala nam predstavlja vstop zraka v kapu in izpust v slemenu. Pri vstopu zraka moramo paziti, da ga kasneje ne zapremo pri izvedbi fasade ali opaža. Za izstop zraka pa je najprimernejša izvedba z dvignjenim slemenom, ki omogoča najboljši izpust zraka.  Možna je tudi izvedba z zračniki, ki  morajo biti primerni naklonu strehe in v zadostnem številu.

V kolikor imamo v polju oviro, moramo zrak speljati okoli nje po sosednjih poljih. Problemi se pojavljajo z zagotavljanjem vstopa zraka v žlotah za vsa polja in v poljih, kjer imamo oviro (npr. dimnik ali strešno okno). Ta problem rešujemo s prekinjanjem letev in tako prezračimo vsa polja – to je najučinkovitejše z uporabo OSB plošč kot podlago za Tegolo. Folija, ki jo vgradimo pod kanal mora biti vodonepropustna in paropropustna tako, da prepušča vodno paro iz toplotne izolacije.

Priprava podlage za Tegolo Canadese

Za izvedbo strehe s Tegolo Canadese potrebujemo neprekinjeno in stabilno podlago, ki bo na strešini mirovala. Za to so najprimernejše OSB 3 plošče. Kot leseno podlago za Tegolo Canadese se lahko poleg OSB 3 plošč uporabijo tudi v sušilnici sušene deske ustrezne širine (max. 14cm) in debeline, kot tudi suh ladijski pod. Les s preveliko vlažnostjo ali širino desk deluje, prihaja do krčenja in raztezanja lesa ali celo zavijanja in koritenja podlage. Vse to se odraža na površini Tegoli Canadese.

OSB 3 plošče so narejene iz sekancev večjih dolžin, kateri so orientirani v različne strani. S tem se doseže, da se notranje napetosti v lesu umirjajo tako, da plošča kljub večji dimenziji na strešini miruje. OSB 3 plošče, ki jih uporabljamo na strehi morajo biti vlagoodporne, zadostne debeline glede na razmak med nosilci in dobro pritrjene na nosilce.

Cenovno je OSB 3 plošča nekoliko dražja od deske primerne kvalitete za podlogo Tegole Canadese, vendar je za delo hitrejša tako, da je končna cena podloge cenovno primerljiva. Pri tem moramo paziti na razmak med nosilci, da dosežemo minimalni odpadek.

Standardna dimenzija plošč je 125x250cm in je idealeni sredinski razmak med nosilci 83 cm, pri čemer se uporabi plošča debeline 18 mm. Če imamo sredinski razmak 61 cm, pa se lahko koristijo plošče debeline 15mm.

Kot smo že omenili v izvedbi zračnega kanala je uporaba OSB plošč prednost, saj lahko z daljšim prekinjanjem distančnih letev zelo dobro prezračimo tudi zaprte dele strehe. Poleg tega je potrebno skupaj s podlago pripraviti osnovo za stransko obrobo – trikotno letev in že vgraditi odkapno obrobo.

Tehnika polaganja Tegole Canadese

Čeprav prevladuje mišljenje, da lahko pribija Tegolo Canadesevsak, ki zna zabiti žebelj v desko, je potrebno poudariti, da vsak nepravilno zabit žebljiček predstavlja potencialno mesto zatekanja. Žebljički morajo biti zabiti tako, da vsak pribije tudi spodnji list. Pri Tegoli Canadese tip Standard mora biti list zabit z desetimi žebljički in ne le s petimi. Za pritrjevanje moramo uporabiti lepenkarje, ki so zarezani po celotni površini stebla. Lahko so aluminijasti, bakreni ali pocinkani.

Pred začetkom polaganja Tegole Canadese je potrebno streho počrtati, tako da imamo liste Tegole Canadese položene v ravnih linijah.

V žloto mora biti položen bitumenski trak in Tegola Canadese ne sme biti pribita vsaj 30 cm iz centra žlote. Bitumenski trak mora biti na poliestrskem nosilcu in kakovost bitumenske zmesi mora ustrezati temperaturnim pogojem, ki so na strehi.

Posebno pozornost moramo nameniti majhnim naklonom, saj je tam nevarnost zatekanja največja. Za vse naklone manjše od  minimalnega naklona, npr. za tip Standard je to 25º, moramo vgraditi dodatno hidroizolacijo. Za naklone večje od 12º je to lahko samolepilni bitumenski trak GRACE Ice&water shield in lahko Tegolo Canadese skozi njega pribijamo. Za naklone manjše od 12º moramo uporabiti varilni bitumenski trak na poliesterskem nosilcu in kakovost bitumenske zmesi mora ustrezati temperaturnim pogojem, ki so na strehi. Na bitumenski trak položimo Tegolo Canadese po vročem postopku brez pribijanja.

Za vsak tip skodle so na voljo navodila za vgradnjo. Za najpogosteje uporabljena tipa sta:

Tehnični listi:

Za ostale tipe nas kontaktirajte in vam jih pošljemo.

Pri strehi se pojavi veliko situacij, ki jih tu nismo opisali, zato so zgoraj opisani primeri le v poduk, da lahko streho kvalitetno izvede le pooblaščeni krovec, ki ima certifikat o polaganju za Tegolo Canadese. Vso tehnično pomoč pri načrtovanju in vgradnji vam nudi Lespatex d.o.o.