Prikaži kategorije

Sistem SERVIDEK / SERVIPAK

Sistem Servidek / Servipak je bil razvit pred več kot 30-timi leti za hidroizolacijo premostitvenih objektov v cestogradnji in pri železnici. Zaradi prednosti, ki jih prinaša in velike sigurnosti pri izvedbi se uporablja za izolacijo mostov in ploščadi – tako novogradnje, kot tudi sanacije obstoječih objektov.
Prednosti sistema so sledeče:

 • primeren je za izvedbo hidroizolacije na mladem betonu starem najmanj 48 ur,
 • zlepljen je po celotni površini na podlago – preprečena je migracija vode med izolacijo in betonsko podlago,
 • pri sanacijah je kompatibilen z ostanki bitumenskega traku ali hladnega bitumenskega premaza, ki ga ni bilo mogoče odstraniti,
 • robusten sistem, ki omogoča hitro gradnjo,
 • po štirih urah je mogoče preko njega opravljati gradbiščni promet,
 • hitra izvedba brez specialnih orodij.

Primerna podlaga za nanos Servidek / Servipak hidroizolacije je betonska plošča ali naklonski beton ustrezne debeline in trdnosti ali jeklena ravna površina. Na parkirnih in drugih ploščadih Servidek hidroizolacijsko membrano zaščitimo s Servipak ploščami debeline 3 mm z izjemo ploščadi, kjer pričakujemo velike mehanske obremenitve med gradnjo ali po njej; takrat uporabimo 6mm ploščo. V primeru, ko pride na hidroizolacijo vgrajen asfaltni sloj (cestogradni asfalt), ga vgradimo v dveh plasteh. Debelina asfaltnega sloja na ploščadih mora biti večja od sedem centimetrov (4 + 3 cm).

Sistem Servidek/Servipak je sistem hidroizolacije na bazi premazne substance in je sestavljen iz Servidek zmesi (bitumensko lateksna zmes, sestavljena iz dveh komponent) in zaščitnih bitumenskih plošč Servipak, debeline 3, 6 ali 12 mm za zaščito hidroizolacije. Vgradnja je hitra in enostavna: Servidek z gladilko enakomerno nanesemo na cca 8 do 12 m2,  kar predstavlja optimalno površino, ki se jo lahko takoj zaščiti z bitumenskimi ploščami Servipak. Plošče Servipak se položijo na  svež nanos Servideka, nato se stiki med ploščami takoj prelepijo z bandažnim trakom Armour tape.

S tem je ustvarjena kontinuirana zaščita hidroizolacije, ki je že sposobna prenašati mehanske obremenitve po cca. 4 urah po vgradnji (odvisno od temperature).

Kot že zgoraj rečeno, se navadno uporabljajo na ploščadih Servipak zaščitne plošče debeline 3 mm. Če med gradnjo prihaja do večjih mehanskih obremenitev npr. gradbiščni promet, strojno vgrajevanje asfalta direktno na hidroizolacijo,… uporabimo 6 mm zaščitne plošče Servipak. Kot nadgradnja sistema se na Servidek / Servipak poleg asfaltnih slojev lahko vgradijo praktično vsi sloji, ki so projektno potrebni za predvideni finalni tlak, njegovo podlago, drenažno ipd. V primeru ozelenjene ploščadi je potrebna protikoreninska zaščita. Ti sloji se vgrajujejo skladno s priporočili proizvajalca.

Vsi vertikalni zaključki hidroizolacije (na tipične obodne površine ploščadi) se izvedejo pred polaganjem Servidek/Servipak izolacije s samolepljivimi Bituthene trakovi. Tam, kjer pride izolacija v stik z vročim asfaltom, uporabimo Bituthene HD 5000 na drugih mestih pa Bituthene 4000S oz. 4000. Na Bituthene se Servidek/Servipak priključi z min. 15 cm preklopom.

Za izvedbo dilatacij se uporabljajo dilatacije po sistemu GRACE Searviseal Type B, ki se vgrajujejo na dvostransko lepljiv trak Bitustick 150mm. Možne so tudi druge izvedbe npr. po sistemu Tricoflex.

Prednosti sistema Servidek/Servipak:

 • Robustnost sistema – Servipak® plošče preprečujejo poškodbe hidroizolacije in omogočajo direktno vgradnjo asfalta;
 • Popolna zlepljenost s podlago – onemogočen je prehod vode pod hidroizolacijo – s tem je zagotovljena večja varnost;
 • Fleksibilnost – prilagaja se vsem nepravilnostim na površini objekta in prenaša vse napetosti, ki jih povzročijo razpoke v betonski podlagi;
 • Odličen oprijem – močno se sprime s podlago, kar zagotavlja odpornost na strižne obremenitve
 • Dolgoletne izkušnje – sistem se vgrajuje preko 25 let na mnogih premostitvenih objektih in parkirnih ploščadih.

Prednosti sistema Servidek/Servipak pri vgradnji:

 • Neobčutljiv na vlago v betonu – občutno zmanjša čas za pripravo površine,
 • Hitra in neproblematična vgradnja – idealen je tam, kjer je čas pomemben,
 • Hitro povozen – po njemu lahko vozimo po 4 urah (pri 23 °C), po vgradnji,
 • Enostavna vgradnja – z majhnim številom delavcev in orodja,
 • Varen – v sistemu vgrajevanja ni prisotnosti ognja in strupenih plinov.