Prikaži kategorije

Hidroizolacija MMA Eliminator

Intenzivna gradnja in vedno krajši roki za dokončanje objektov, zahtevajo od projektantov in izvajalcev nove tehnološke rešitve. Eliminator je mostovna hidroizolacija na osnovi meta metil akrilatov oz. MMA in omogoča prav to – izredno hitro in neproblematično izvedbo v zahtevnih vremenskih pogojih. Na trgu je prisotna več kot 40 let in je bila vgrajena na največjih mostovnih konstrukcijah, skupaj več kot 25.000.000 m2.

Hidroizolacija objektov mostov je ena od tistih faz dela, kjer je rok izvedbe najkrajši, saj se dela lahko začnejo šele, ko so končana ostala dela na objektu in je objekt pripravljen za vgradnjo asfalta ali tolčenca. Prednost sistema je tudi polna zlepljenost hidroizolacije na betonsko ploščo in s tem onemogoča potovanje vode med izolacijo in podlago, kar nudi dodatno varnost.

Prednosti sistema:

 • Robustnost sistema – direktna vgradnja asfalta, vključno z litim asfaltom.
 • Popolna zlepljenost s podlago.
 • Fleksibilnost – premošča razpoke v podlagi, ki se pojavljajo v življenjski dobi objekta.
 • Odličen oprijem in zlepljenost s podlago – zagotavlja odpornost na strižne obremenitve.
 • Dolgoletne izkušnje v uporabi (40 let) in ščiti največje svetovne mostovne konstrukcije.

Prednosti sistema pri vgradnji:

 • Hitra in neproblematična vgradnja. En tim lahko vgradi preko 1000m2 hidroizolacije na dan.
 • Neobčutljiva na vremenske pogoje (temperaturno območje -10/+30 °C oz +40°C pri uporabi modificiranega materiala, toleranten do vlage).
 • Toleranten do oblike podlage.
 • Neobčutljiv na prekinitev vgradnje, ki se lahko nadaljuje kadarkoli.
 • Hitro povozen – že 1 uro po vgradnji.
 • Varna vgradnja – brez nevarnosti ognja in nizko toksična.

Sistem Eliminator je primeren za izvedbo hidroizolacije pri nizkih temperaturah (do -10°C), kar omogoča hitrejše izvajanje del in s tem dokončanje objekta v predpisanih rokih. Sistem ima 30 letno tradicijo uporabe v Veliki Britaniji in drugih evropskih državah. V Sloveniji smo skupaj s izvajalcem Hipox uspešno hidroizolirali že kar nekaj objektov in v septembru izvedli demonstracijsko vgradnjo hidroizolacije na mostu.

Podlaga je lahko jeklena ali betonska in zaključni sloj je lahko cestogradni ali liti asfalt. V primeru hidroizolacije železniškega mostu, Bond Coat 3 za sprijem z asfaltom ni potreben.

Kakovost kontrole je sprotna, saj je sistem vgradnje izdelan tako, da je vsak korak vgradnje preverjen in je vse zabeležno v protokolu. To pomeni sprotno kontrolo, ter sledljivost vsakega koraka vgradnje. Kontrola sprijemljivosti se izvaja v naprej z materialom, ki se bo vgrajeval in v realnih pogojih in ni naknadnega vrtanja sistema.

Sistem Eliminator se uporablja na vseh celinah na najzahtevnejših objektih in je poleg novogradnj posebej primeren za sanacije. Edinstven sistem Eliminator na osnovi MMA tehnologije ESSELAC® omogoča zanesljivo in kvalitetno izvedbo hidroizolacije mostov, praktično v vseh vremenskih pogojih in je rešitev za dela izven poletne sezone, ko je delo z drugimi sistemi nemogoče.

Omogoča hitro izvedbo del in delo z delno zaporo mostu, saj se preklopi lahko naredijo kadarkoli brez časovne omejitve.