Prikaži kategorije

Prefabrikati

Betonski prefabrikati so elementi, ki so narejeni v tovarni in so dostavljeni na gradbišče kot gotov izdelek in se jih tam montira. Ker je pri betonskih prefabrikatih čas od priprave betonske mešanice do vgradnje zelo kratek, je pomembno, da imajo betoni zaradi zagotavljanja zadostne hitrosti proizvodnje kratke časa začetka vezanja, ter se hitro strjujejo.

SUPERPLASTIFIKATORJI:

Namenjeni so za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu izboljšamo lastnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša do 30%.

 •  PANTARHIT MN 40

 HIPERPLASTIFIKATORJI:

Namenjeni so za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu izboljšamo lastnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša do 30%.

 • PANTARHIT PC 180
 • PANTARHIT PC 670
 • PANTARHIT PC 135
 • PANTARHIT PC 125
 • PANTARHIT PC 190
 • PANTARHIT PC 120
 • PANTARHIT PC 145

 POSPEŠEVALCA VEZANJA BETONA:

Pospeševalca vezanja

Posebna veja kemijskih dodatkov za zimsko betoniranje so pospeševalci vezanja/strjevanja z učinkom antifriza. Za te dodatke je značilno, da se jih dodaja k osnovnim recepturam, saj pospešijo hidratacijo cementa ter znižujejo temperaturo zmrzišča betona. S temi dodatki je beton bolj varen pred zmrzaljo in hitreje pridobiva na trdnosti.

Učinek teh dodatkov je izrazit pri nizkih temperaturah, medtem ko je pri »normalnih« temperaturah betona nad 15°C, učinek pospeševanja manjši. Ta vrsta dodatkov je na bazi nitratov in je v primeru visokih dozacij potrebno upoštevati, da so začetne trdnosti betona napram etalonski mešanici brez pospeševalca bistveno višje, medtem ko so 28 dnevne trdnosti običajno nižje, kot brez pospešila.

V kolikor se zahtevajo visoke zgodnje trdnosti pri običajnih ali višjih temperaturah, imamo na voljo nov inovativen pospeševalec vezanja/strjevanja Pantaquick C100.

 • Antifrost 45 – pospeševalec vezanja z učinkom antifriza
 • Pantaquick C 100 – pospešilo vezanja na bazi kristalov, ki je zelo učinkovit tudi pri visokih temperaturah

AERANT:

Aeranti so namenjeni uvajanju zračnih mehurčkov v svež beton. Uporabljamo jih povsod tam, kjer je beton izpostavljen zmrzovanju / tajanju, solem itd.

 • PANTAPOR 66 – sintetični aerant posebej primeren za prefabricirane betone, lahko tudi za transportne betone

MIKROSILIKA:

Mikroslika je minaralni dodatek za betone visokih trdnosti, vodoneprepustne betone ter betone s povečano odpornostjo na abrazijo in kemijsko agresijo.

 • Mikrosilika – praškasta mikrosilika pakirana v vreče po 25kg; na voljo tudi v big-bag-ih.
 • EMSAC 500 – tekoča mikrosilika pakirana v 1000lit IBC-jih.

STABILIZATOR:

Stabilizator poveča kohezijo betona in je primeren za podvodno betoniranje, izdelavo samozgoščevalnih betonov, za prebijanje betonske črpalke… Izboljša tudi črpnost betona posebej pri mešanicah, ki niso bogate s finimi delci.

 • Stabilizator DF – stabilizator v tekočini
 • Stabilizator P – stabilizator v prahu

ANTIPENILEC:

Antipenilec se uporablja za eliminacijo zraka v betonu.

 • Antipor

LATEKS:

Poveča odpornost betonov na napade kislin, dinamičnih obremenitev, solnice in goriv ter poveča natezno trdnost betona. Uporablja se za preplastitve mostov, parkitnih ploščadi, za izdelavo zabojnikov za nevarne snovi…

 • MOWILITH LDM 6880 – tekoči dodatek z ETA certifikatom, kot sestavina betona za izdelavo specialnih betonov.