Prikaži kategorije

Betoni

Lespatex je vodilni ponudnik materialov za betonsko tehnologijo in razvija tehnologije, ki sledijo povečanim zahtevam kvalitete betona, saj beton ni več le gradbeni proizvod s tlačno trdnostjo, pač pa mora izpolnjevati tudi zahteve kot so:

 • izgled in oblika,
 • vodotesnost,
 • površinska strukturiranost, površina brez razpok,
 • odpornost na obrabo, kemijske napade, ….

Za dosego teh zahtev sodeluje z vodilnimi podjetji na tem področju-a in sicer na področjih:

 • dodatki betonom, izdelki za površinsko zaščito in barve za beton nemškega podjetja HA-BE
 • dodatki za beton, opažna olja, impregnacije, površinski zavlačevalci, in ostali specialni gradbeni izdelki podjetja Pieri GCP applied technology (npr. arhitekturni betoni)
 • opažne plošče, matrike za vidni beton NEVOGA STRUKTURMATTE, NOEplast
 • impregnacije in površinski utrjevalci Ha-Be, Guard industries, Pieri, Convergent group…
 • visoko kakovostni dodatki za estrihe in betone KNOPP
 • dekoracija, čiščenje, vzdrževanje in ohranjanje vseh vrst gradbenih materialov podjetja GUARD INDUSTRY

Odvisno od področja uporabe imamo specifične proizvode, ki so prilagojeni posamezni uporabi. Pri tem Lespatex nudi v sodelovanju z zunanjimi konzultanti celovito tehnično pomoč in svetovanje.

1. TRANSPORTNI BETONI

Transportni betoni so betoni zmešani v betonarni in s transportnim sredstvom pripeljani na mesto vgradnje. Zaradi različnih pogojev betoniranja ter zelo specifičnih zahtev za beton, so v HA-BE-u razvili številne dodatke, ki pripomorejo k zagotavljanju predpisane kakovosti betona.

 • plastifikatorji: Pantarhit 45K/KW,
 • superplastifikatorji: Pantarhit L,
 • hiperplastifikatorji: Pantarhit RC 687/w, Pantafloor C15N, pantafloor C25N, pantafloor C35N, pantarhit RC 168/S, Pantarhit RC 872, Pantarhit RC 610/W, Pantarhit RC 880/S, Pantarhit RC 895/s, Pantarhit RC 277, Pantarhit RC 897, Pantarhit T 605, Pantarhit RC 580/W, Pantarhit RC 891,  Pantarhit RC 895,  Pantarhit RC 896,
 • antifriz: Antifrost 45, Antifrost 25,
 • aeranti: Pantapor 66, Pantapor 2044, Pantapor 2077,
 • pospeševalci vezenja: Pantaquick c 100, Pantaquick sca 32
 • plastifikatorji za agregat z vsebnostjo gline. za brizgane betone: Pantarhit c 35, 820.

PENOBETONI

Penobeton je definiran kot cementni material z minimalno 20% volumna mehansko vgrajene pene v plastični betonski mešanici. Bolj pravilen naziv zanj bi bil vsekakor malta namesto beton, saj ne vsebuje grobih agregatnih zrn. Penobeton se ne sme zamenjevati z aeriranim klasičnim betonom, kateri je proizveden po popolnoma drugačni metodi. Prostorninska masa penobetona običajno variira od 250 kg/m3 do 1.600 kg/m3, ter se kontrolira z vnašanjem finih agregatov in pene vanj. Penobetoni so požarno odporni, zaradi njihovih toplotnih in zvočno izolacijskih lastnosti pa so idealni za najrazličnejše namene, od izolacije plošč in streh, do polnjenja praznin. Še posebej so uporabni pri sanaciji jarkov.

Izdelava penobetona na slovenskem tržišču je omogočena s partnersko firmo Merplast d.o.o.

SAMOZGOŠČEVALNI BETONI (SCC BETONI)

Samozgoščevalni beton oz. SCC je beton, ki je samo zaradi delovanja lastne teže in sposobnosti tečenja zmožen popolnoma zapolniti opaž, pri tem pa tesno oblije nameščeno armaturo in se odzrači, ne da bi pri tem segregiral. To se doseže s posebno mešanico in posebno močnimi dodatki v relativno velikih dozacijah.

Takšne posebne lastnosti svežega samozgoščevalnega betona omogoča uporaba ustreznih materialov, povečan delež praškastih delcev v mešanici in dodatek superplastifikatorjev praviloma na bazi polikarboksilatov (hiperplastifikatorjev) nove generacije.

Izločitev zgoščevanja betona z vibriranjem bistveno poveča hitrost betoniranja, zmanjša ceno in s tem poveča produktivnost.

2. BETONSKI PREFABRIKATI

Betonski prefabrikati so elementi, ki so narejeni v tovarni in so dostavljeni na gradbišče kot gotov izdelek ter se jih tam montira.Ker je pri betonskih prefabrikatih čas od priprave betonske mešanice do vgradnje zelo kratek, je pomembno, da imajo betoni zaradi zagotavljanja zadostne hitrosti proizvodnje kratke časa začetka vezanja, ter se hitro strjujejo.

3. ARHITEKTURNI BETONI

Arhitekturni betoni so vidni betoni, ki dajejo estetski izgled objektu. Lahko so prefabricirani ali na mestu zaliti elementi. Vizualni parametri arhitekturnih betonov so oblika (različno oblikovani opaži), barva (povezano s cementom in agregatom), tekstura (narejena z obdelavo površine). V ta namen lahko uporabimo:

 • površinski zavlačevalci: Pieri DRC 6, Pieri DRC Mikro
 • površinski zavlačevalci za horizontalne površine: Pieri VBA 2012
 • opažni voski: Pieri Cire E 31,
 • oblikovalci oblik betona: Nevoga NOE plast
 • pigmenti za barvane betone: HA-BE PRAŠKASTI PIGMENTI, HA-BE TEKOČI PIGMENT

4. INDUSTRIJSKI TLAKI

Industrijski tlaki so betonska površina, katero najdemo v delavnicah, trgovinah, skladiščih, garažah itd.  Industrijski tlak ima v sami zasnovi planirane različne zahteve, katere moramo doseči v časi vgradnje tlaka.  Industrijski tlak ima zaradi svojih zahtev visoko končno trdnost, trajnost in enostavno čiščenje, če je bil le ta izveden pravilno.

6. POSEBNA SREDSTVA IN DODATKI

Poleg že opisanih dodatkov imamo dodatno še veliko specialnih sredstev in dodatkov kot so:

 • dodatki za zemeljsko vlažne betone (beton, ki se uporablja za izdelavo tlakovcev, robnikov, plošč, betonskih cevi…): hydrocem 60, antipor hd 395, antipor 65, hwr 50, hwr 65, hwr 80
 • opažno olje: pieri lm 100, pieri clarol 200, pieri decobio 310
 • sredstvo za nego mladega betona: ha-be curing, ha-be curing top 10, ha-be curing top 20, korodur koromineral cure
 • dodatek za preprečevanje korozije armature: fassa fassafer mono,
 • vlakna: jeklena vlakna, sintetična makro vlakna, mikro vlakna
 • mikrosilika v prahu in tekoči obliki
 • dodatek proti krčenju betona : durahit sra 100
 • ekspanditorji: denka csa, quellmittel
 • zavlačevalci: recover (gcp), ha-35, max retard
 • lateks: mowilth ldm6880, durahit concr.dispersion 600
  • za vezni sloj novi-stari beton: bonding aid
  • latex za kompaktarid: mowilith ldm 6880
  • lateks za dranažni beton: durahit concr.dispersion 600