Prikaži kategorije

Transportni betoni

Transportni betoni so betoni zmešani v betonarni in s transportnim sredstvom pripeljani na mesto vgradnje. Zaradi različnih pogojev betoniranja, ter zelo specifičnih zahtev za beton, so pri enem izmed vodilnih nemških proizvajalcev za beton HA-BE razvili številne dodatke, ki pripomorejo k zagotavljanju predpisane kakovosti betona.

Pri transportnem betonu je velika težava čas transporta, saj beton s časom izgublja na vgradljivosti. Naslednja težava je v tem, da je vsa dogajanja na gradbišču praktično nemogoče predvideti in kaj lahko se zgodi, da je tudi pri kratkih transportih, čas od priprave sveže betonske mešanice in do njene vgradnje zelo velik. V takih primerih je neizogibna uporaba dodatkov, ki podaljšujejo čas začetka vezanja betona in hkrati dobro zadržujejo konsistenco betona.

Obratno je pri nizkih temperaturah, kjer je pomembno, da dodatki k betonom pospešijo hidratacijo cementa, ki je zaradi nizkih temperatur upočasnjena.
Zato za transportne betone vedno uporabljamo zimsko in poletno različico plastifikatorjev, superplastifikatorjev in hiperplastifikatorjev.

PLASTIFIKATORJI

Namenjeni so za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu izboljšamo lastnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša 5% – 10%. Ob enem plastifikatorji izboljšajo črpnost betona, poletna različica tudi podaljša čas obdelovalnosti betona in čas vezanja betona, kar je posebej dobrodošlo pri izdelavi transportnih betonov pri višjih temperaturah.

 • PANTARHIT 45K– poletni plastifikator
 • PANTARHIT 45KW– nevtralni plastifikator
 • PANTARHIT CBS 820 – plastifikator

SUPERPLASTIFIKATORJI

Namenjeni so za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu izboljšamo lastnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša do 20%.

 • PANTARHIT L – nevtralni superplastifikator

HIPERPLASTIFIKATORJI

Namenjeni so za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu izboljšamo lastnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša do 30%. Zadnjih 10 let hiperplastifikatorji (superplastifikatorji na bazi polikarboksilatov) prevladujejo v razvitem svetu kot reduktorji vode.

 • PANTARHIT RC 687/W
 • PANTAFLOOR C15N
 • PANTAFLOOR C25N
 • PANTAFLOOR C35N
 • PANTARHIT RC 168/S
 • PANTARHIT RC 872/S
 • PANTARHIT RC 610/W
 • PANTARHIT RC 880/S
 • PANTARHIT RC 895/S
 • PANTARHIT RC 277
 • PANTARHIT RC 897
 • PANTARHIT T 605
 • PANTARHIT RC 580/W
 • PANTARHIT RC 891
 • PANTARHIT RC 895
 • PANTARHIT RC 896

AERANTI

Aeranti so namenjeni uvajanju zračnih mehurčkov v svež beton. Uporabljamo jih povsod tam, kjer je beton izpostavljen zmrzovanju / tajanju, solem itd.

 • PANTAPOR 66 – sintetični aerant posebej primeren za prefabricirane betone, lahko tudi za transportne betone
 • PANTAPOR 66K – je visoko koncentriran aerant za proizvodnjo betona z visoko odpornostjo proti zmrzovanju in odpornostjo na sol.
 • PANTAPOR 2044 – hibridni aerant (kombinacija naravnega in sintetičnega aeranta) posebej primeren za transportne betone
 • PANTAPOR 2077 – aerant za proizvodnjo betona Razvit posebej za cestne konstrukcije.

ANTIFROST

ANTIFROST je dodatek za pospešeno vezanje betone, posebej razvit za pospeševanje procesa hidratacije pri nizkih temperaturah. Pospeševalec zagotavlja zgodnje trdnosti betona in je primeren za uporabo povsod, kje je ključen razvoj zgodnjih tlačnih trdnosti.

DODATKI ZA REGULACIJO HITROSTI VEZANJA BETONA

Pospeševalca vezanja

Posebna veja kemijskih dodatkov za zimsko betoniranje so pospeševalci vezanja/strjevanja z učinkom antifriza. Za te dodatke je značilno, da se jih dodaja k osnovnim recepturam, saj pospešijo hidratacijo cementa ter znižujejo temperaturo zmrzišča betona. S temi dodatki je beton bolj varen pred zmrzaljo in hitreje pridobiva na trdnosti.

Učinek teh dodatkov je izrazit pri nizkih temperaturah, medtem ko je pri »normalnih« temperaturah betona nad 15°C, učinek pospeševanja manjši. Ta vrsta dodatkov je na bazi nitratov in je v primeru visokih dozacij potrebno upoštevati, da so začetne trdnosti betona napram etalonski mešanici brez pospeševalca bistveno višje, medtem ko so 28 dnevne trdnosti običajno nižje, kot brez pospešila.

V kolikor se zahtevajo visoke zgodnje trdnosti pri običajnih ali višjih temperaturah, imamo na voljo nov inovativen pospeševalec vezanja/strjevanja Pantaquick C100.

 • ANTIFROST 45 (BE) – pospeševalec vezanja z učinkom antifriza
 • ANTIFROST 25 (BE) – pospeševalec vezanja z učinkom antifriza
 • PANTAQUICK C 100 pospešilo vezanja na bazi kristalov, ki je zelo učinkovit tudi pri visokih temperaturah

Zavlačevalca vezanja

Vroče vreme povzroča težave pri transportu, vgrajevanju in strjevanju betonov. Pri višjih temperaturah betona, le ta doseže tudi višje začetne trdnosti, vendar zaradi manj popolne hidratacije, so trdnosti po 28 dneh nižje kot pri betonih z nižjo temperaturo. Posledično se zaradi manj popolne hidratacije poslabšajo tudi ostale karakteristike strjenega betona: vodo neprepustnost, odpornost v agresivnem okolju…

Glavne prednosti uporabe zavlačevalca vezanja so naslednje:

 • Ker podaljša čas obdelovalnosti betona, omogoča tudi pri visokih temperaturah daljše transportne poti in daljše praznjenje avto mešalca
 • Podaljša začetek vezanja betona
 • Prispeva k popolnejši hidrataciji cementa, zato so tlačne trdnosti višje
 • Znižuje maksimalno temperaturo betona tekom hidratacije (konica temperature v betonu je nižja)

MIKROSILIKA

Mikrosilika je mineralni dodatek za betone visokih trdnosti, vodo neprepustne betone, ter betone s povečano odpornostjo na abrazijo in kemijsko agresijo.

 • Mikrosilika – praškasta mikrosilika pakirana v vreče po 20kg; na voljo tudi v BIG BAG vrečah
 • EMSAC 500 – tekoča mikrosilika pakirana v IBC kontejnerju.

DODATEK ZA IZBOLJŠANJE REOLOGIJE BETONA:

Dodatek, ki bistveno zmanjša viskoznost betona in je primeren za lažje črpanje betona. Posebej je primeren tam, kje je zahtevano črpanje v višino in kjer so dolgi cevovodi.

 • Panterheo SE 10

STABILIZATORJI:

Stabilizator poveča kohezijo betona in je primeren za podvodno betoniranje, izdelavo samozgoščevalnih betonov, za prebijanje betonske črpalke… Izboljša tudi črpnost betona posebej pri mešanicah, ki niso bogate s finimi delci.

 • Stabilizator DF – stabilizator v tekočini
 • Stabilizator LC – stabilizator v tekočini
 • Stabilizator P – stabilizator v prahu

ANTIPENILEC:

Antipenilec se uporablja za eliminacijo zraka v betonu.

LATEKS:

Poveča odpornost betonov na napade kislin, dinamičnih obremenitev, solnice in goriv ter poveča natezno trdnost betona. Uporablja se za preplastitve mostov, parkitnih ploščadi, za izdelavo zabojnikov za nevarne snovi…

 • MOWILITH LDM 6880 – tekoči dodatek z ETA certifikatom, kot sestavina betona za izdelavo specialnih betonov.

DODATEK ZA ZAGOTAVLJANJE VODOTESNOSTI IN SAMOCELJENJE BETONA

Dodatek se doda v beton, kjer v stiku z vodo in prostim apnom v kapilarah betona tvori kristale, ki zaprejo kapilare in razpoke do 0,4 mm in tako zagotovijo vodotesnost betona.

 • BETOCRETE CP – dodatek v prahu
 • BETOCRETE CL – dodatek v tekočini