Prikaži kategorije

Arhitekturni betoni

Arhitekturni betoni so vidni betoni, ki dajejo estetski izgled objektu. Lahko so prefabricirani ali na mestu zaliti elementi. Vizualni parametri arhitekturnih betonov so oblika (različno oblikovani opaži), barva (povezano s cementom in agregatom), tekstura (narejena z obdelavo površine).

Površinski zavlačevalci za prane betone: Pieri DRC

 S pranjem arhitekturnih betonov vplivamo na njegovo teksturo. Za atraktivne arhitekturne prane betone je pomembno, da se uporabijo barvno kontrastne agregatne frakcije. Poleg tega pa je pomembno, da zrna niso oprana niti pregloboko (zaradi česar bi s časoma lahko izpadla), niti zgolj površinsko (zaradi česar ne bi dosegli polnega strukturnega učinka oziroma izgleda vidne betonske površine). Idealna globina pranja betonske površine je tolikšna, da groba zrna razgalimo približno do ene tretjine, medtem ko dvotretjinsko ostanejo v betonski masi. Takšna izvedba zagotavlja trajnost in obstojnost na zmrzovanje in odtaljevanje.

Da bi to zagotovili pri finejših stopnjah pranja, je treba povečati delež finih delcev in uporabiti zvezno zrnavostno krivuljo agregata. Za večje globine pranja, ko na primer uporabimo zrna premera 10 mm in več, pa je priporočljivejša nezvezna (»diskontinuirna«) zrnavostna sestava uporabljenega agregata, saj z njo dobimo enakomernejši izgled površine in pravilnejšo odstranitev površinske cementne malte med vidnimi grobimi zrni. Formulaciji DRC 6/50 in DRC 6/80, namenjeni za srednje globoko pranje, sta primerni tako za zvezne kot tudi za nezvezne zrnavostne sestave betonskega agregata. Če želimo le povsem fino oprano betonsko površino, s teksturo kot po kislinskem jedkanju ali lahkem peskanju, je primerna formulacija DRC 6/01, vendar se za takšne primere priporoča posebna betonska sestava.

LUKA TABELA 1

Pierijev proizvod DRC Micro se uporablja za pranje SCC betonov z belim cementom in izključno drobljenim agregatom. Z omenjenim produktom lahko dobimo ali peskano ali jedkano teksturo. Za peskano teksturo se poslužujemo tehnike suhega ščetkanja zaključnega sloja en dan starega betona, za jedkano strukturo pa se poslužujemo tehnike izpiranja površine z vodnim curkom.Zgornja priporočila temeljijo na vsebnosti običajnega portlandskega cementa 320 kg/m³ (CEM I ali CEM II). Pri uporabi belega cementa se običajno uporabi naslednja višja stopnja DRC-ja, da se doseže želena globina pranja vidnih zrn. Velja tudi pripomba, da gornja priporočila nikakor niso vse veljavna, ker na doseženi dejanski izgled oprane betonske površine poleg našega zavlačevalca DRC vplivajo še lastnosti uporabljenih agregatnih frakcij in tudi cementa. Za pomoč in poskusne vzorce zavlačevalca DRC se obrnite na naš tehnični oddelek.

Površinski zavlačevalci za horizontalne prane betonske površine: Pieri VBA 2012

Za prane arhitekturne betone za pohodne površine se uporablja površinski zavlačevalec vezanja Pieri VBA 2012. Obstajaja več različnih barv zavlačevalca:

LUKA TABELA 2

VBA 2012 poškropimo po svežem betonu. Beton naj ne bo preveč redek, saj zaradi možnosti segregacije zrna po pranju lahko ne bodo vidna. Pomembno je, da je beton tekom delovnega procesa enake konsistence. Zaradi večje trajnosti in lažje vgradnje je priporočljivo dodajanje plastifikatorjev k betonu. Priporočljivo je tudi dodajanje mikro vlaken ter dodatkov za povečanje zmrzlinske obstojnosti betona.

Opažna sredstva

Na voljo imamo več vrst opažnih sredstev. Opažno sredstvo izberemo glede na želeno kakovost površine, glede na vrsto in tip opaža, velikost betonskega elementa, vrsto betona, temperaturo…

PIERI LM 100 – klasično mineralno opažno olje za vsakodnevno uporabo

PIERI LM F-41 – mineralno opažno olje namenjeno za takojšnje razopaževanje elementov

PIERI DECOBIO 310 – rastlinsko opažno olje namenjeno za vidne betone

PIERI CLAROL 200 – sintetično opažno olje za vidne betone

PIERI CIRE E 31 – opažni vosek najvišje kakovosti za vidne betone.

Zaščite za betonske površine

Površinske zaščite so običajno na vodni osnovi ali na osnovi topil. Ločimo jih tudi po tem, ali ustvarijo film na površini in s tem nekoliko vplivajo na videz površine (mokri videz), ali pa popolnoma penetrirajo v betonsko površino in ne spremenijo videza elementa.

V prodajnem programu imamo tudi visoko učinkovito zaščito proti grafitom.

Zaščite, ki ustvarijo mokri videz betona

Protect Tao Ultra

Protect Emulsion

Protect N5200

Protect BSP

Tehnični listi:

Zaščite, ki ne spremenijo videz betona z močnim hidrofobnim učinkom

Durahit concrete impregnation 160

Durahit concrete impregnation 100 – posebej primerna za sanacijo elementov na cestnem probramu

Hydroxi 2000

Protect Nano

Tehnični list:

Zaščita proti grafitom

GRAFFIX BASIC

Izenačevalec barve za betonske elemente

Protect HDL – je dvokomponentni izenačevalec barve za betonske elemente. Uporabljamo ga v primeru, ko želimo zboljšati izgled betonske površine. V kolikor je element zelo luknjičast, se ga pred nanosom Protect HDL sanira s fino sanacijsko malto Asocrete bis 1/6.

Matrike za beton

Z matrikami za beton ustvarimo strukturirano betonsko površino.

Vzorec se lahko izbere iz kataloga, ali pa proizvajalec izdela vzorec po meri, glede na zahteve arhitekta/investitorja.