Transportni betoni

Gradbeništvo

Transportni betoni

Transportni betoni so betoni zmešani v betonarni in s transportnim sredstvom pripeljani na mesto vgradnje. Zaradi različnih pogojev betoniranja ter zelo specifičnih zahtev za beton so v Grace-u razvili številne dodatke, ki pripomorejo k zagotavljanju predpisane kakovosti betona.

Pri transportnem betonu je velika težava čas transporta, saj beton s časom izgublja na vgradljivosti. Naslednja težava je v tem, da je vsa dogajanja na gradbišču praktično nemogoče predvideti in kaj lahko se zgodi, da je tudi pri kratkih transportih, čas od priprave sveže betonske mešanice in do njene vgradnje zelo velik. V takih primerih je neizogibna uporaba dodatkov, ki podaljšujejo čas začetka vezanja, v katerem beton mora biti vgrajen. V kolikor so predpisani transportni betoni z visokimi zahtevami, je le te praktično nemogoče pripraviti brez ustreznih dodatkov. Večinoma je količina vode obratno sorazmerna s kakovostjo betona, z eliminacijo vode, pa v primeru neuporabe ustreznih dodatkov betonu, močno izgubljamo na njegovi obdelovalnosti.

PLASTIFIKATOR:

  • WRDA 31R – Namenjen je za splošno izboljšanje kakovosti betona. Osnovnemu betonu povečamo trdnosti, če istočasno z dodajanjem plastifikatorja znižamo vodocementno razmerje. Zmanjšanje vsebnosti vode znaša 5 – 10%. Ob enem pa WRDA 31R tudi podaljša čas obdelovalnosti betona in čas vezanja betona, zato je posebej primeren za izdelavo transportnih in črpnih betonov ter za betoniranje pri višjih temperaturah.

SUPERPLASTIFIKATOR:

  • Daracem 180 – namenjeni so za splošno izboljšanje kvalitete betona. Betonu povečamo trdnosti, če istočasno z dodajanjem superplastifikatorja zmanjšujemo vodocementni faktor. Zmanjševanje vsebnosti zamesne vode znaša do 30%. Ob enem pa tudi podaljša čas obdelovalnosti betona in čas vezanja betona, zato je posebej primeren za izdelavo transportnih in črpnih betonov ter za betoniranje pri višjih temperaturah.

HIPERPLASTIFIKATORJA:

  • ADVA XR 3401 – S tem dodatkom lahko izrazito zmanjšamo količino vode za pripravo betona. Učinkuje tudi na optimalno pridobivanje trdnosti, možni so hitri roki razopaževanja, zmanjšana je nagnjenost k segregaciji oziroma krvavenju. Združljiv je s številnimi drugimi dodatki razen naftalenskimi.
  • ADVA XR 3014 – Posebej je primeren za betoniranje v hladnem vremenu. Ima zelo močen učinek plastificiranja, trajanje učinkovanja je krajše, zavlačevanje vezanja cementa je minimalno. Združljiv je s številnimi drugimi dodatki razen naftalenskimi.

ANTIFRIZ:

  • DARASET 580C – Dodatek omogoča pospešen prirast trdnosti, da je hitreje dosežena trdnost 5 Mpa, ki jo mora imeti beton preden je izpostavljen zmrzovanju, hkrati pa znižuje zmrzišče v svežem betonu.

AERANT:

  • DAREX AEA – DAREX AEA je sintetičen aerant. Namenjen je uvajanju zračnih mehurčkov v svež beton. Uporabljamo ga povsod tam, kjer je beton izpostavljen zmrzovanju / tajanju, solem itd.

Se zanimate za naše storitve?