Prikaži kategorije

Bitumenski trakovi za hidroizolacijo ravnih streh

PONUDBA IZ SPLETNE TRGOVINE.

Najpogosteje se za hidroizolacijo ravnih streh uporabljajo polimer-bitumenski trakovi. Sistem izvedbe je odvisen od tipa strehe – to je lahko:

  • klasična ravna streha, ki jo običajno imenujemo »topla ravna streha«
  • topla streha na masivni konstrukciji  topla streha na lahki konstrukciji
  • kombinirana obrnjena streha, kjer je hidroizolacija med dvema slojema toplotne izolacije.

Poleg omenjenih dveh najpogosteje uporabljenih, obstajata še obrnjena ravna streha, kjer je hidroizolacija pod toplotno izolacijo in tudi prezračevana ravna streha (»hladna ravna streha«), ki pa ju redkeje srečamo.

Za naše klimatske pogoje so primernejši plastomerni trakovi, predvsem v primerih večjih neizkoriščenih strešnih površin, kjer hidroizolacija nima oz. ne more imeti neke dodatne zaščite in je zaradi tega povsem izpostavljena pregrevanju.

Kakovost uporabljenih trakov določa načrtovana življenjska doba ravne strehe. Kakovost bitumenskega traku se odraža predvsem v kakovosti bitumenske nanosne zmesi in tipu nosilca (vložka) traku. Fizikalne zahteve, ki so relevantne za projektiranje in izvedbo so definirane v standardih in sicer SIST EN 13707 – Bitumenski hidroizolacijski trakovi za strehe in v slovenskem nacionalnem dodatku SIST 1031.

Za hidroizolacijo streh se priporoča uporaba trakov s poliestrskim nosilcem, ki je dodatno stabiliziran proti krčenju. Mehanske karakteristike nosilca so različne – mesto uporabe (spodnji in vmesni sloj, zgornji sloj ali enoslojna izvedba strehe).

Oblikovali smo dva tipična sistema za strehe različnih predvidenih življenjskih dob in sicer enega najvišje kakovosti in drugega standardne kakovosti:

Kvalitetna izvedba STANDARD

Največ streh se izvede s kvalitetnimi klasičnimi varilnimi trakovi aPP modificirani, ki so skladni s SIST 1031 in zagotavljajo dolgo življensko dobo.

Visoko kvalitetna izvedba TOP

Lastnosti trakov so povzete po SIST DIN 52123 – sistemi z uporabljenimi najkakovostnejšimi bitumenskimi trakovi na osnovi amorfni poly-alpha olefin (APAO), ki izkazujejo tudi najnižjo stopnjo staranja in APP visoke kakovosti in so skladni s SIST DIN 52123 in so v nekaterih zahtevah tipično nadstandardni. Uporabo teh trakov priporočamo za ravne strehe, kjer je zahteva dolga življenjska doba. Uporabljeni trakovi so s sledečimi nadstandardnimi karakteristikami.

Tip traku Galaxy FC 180 4mm PHOENIX SUPER FC 180 5mm
Upogljivost pri nizki temperaturi -25°C -35°C
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi +140°C +140°C

Možna je tudi izvedba v celoti z APAO trakovi, ker se namesto CORONA PV 200 S 4mm uporabi GALAXY FC4mm,  namesto CORONA SUPER PV 250 S 4mm GR se največkrat predpiše POLAR HPS 200 5,2kg mineral.

Standardno kvalitetna izvedba STANDARD

Bitumenski trakovi skladni s SIST 1031 – standardnimi bitumenskimi trakovi na osnovi APP.