Prikaži kategorije

Tehnični listi

Obvestilo o kemičnih sestavinah: povzročitelji preobčutljivosti dihal kategorije 1 in povzročitelji preobčutljivosti kože kategorije 1.

UREDBA EU REACH O DIIZOCIANATIH (ES) št. 1272/2008