Prikaži kategorije

Materiali za injektiranje in pripadajoč material

Injektirne mase De Neef in pripadajoč material

Zamakanje konstrukcije – podzemna gradnja

Zaradi ekonomičnosti in trajnosti se v podzemni gradnji največ uporabljajo betonske konstrukcije. Največji problem, ki zmanjšuje trajnost in uporabnost podzemnih objektov je zamakanje vode skozi betonske konstrukcije. Zamakanje se vedno pojavlja na šibkih mestih betona.

To so:

 • delovni stiki,
 • dilatacije,
 • razpoke,
 • preboji/prehodi instalacij in
 • gnezda.

Različne smernice delijo objekte v več razredov, kjer je dopustna različna prisotnost vode oz. vlage. Smiselna je delitev na objekte:

Razred 1           dopustna so mokra mesta

Razred 2           dopustna je vlaga, vendar brez mokrih mest

Razred 3           vlaga ni dopustna

Sanacija se navadno izvede z injektiranjem, in ne le površinsko. Tako zaustavimo pretok vode v preseku konstrukcije in zmanjšamo možnost seljenja napake, ki je največji problem, s katerim se soočimo pri tesnjenju zamakanj. Celoten proces od izdelave načrta tesnjenja do dolgoročne sanacije poteka v več korakih. Zavedati se je potrebno, da se bodo po izvedeni sanaciji z injektiranjem še vedno lahko pojavljala nova mesta zamakanja, saj lahko prihaja do manjših premikov objekta in nastajanja novih razpok. Vsa nova hibna mesta se označi in se jih nato (ponovno) poinjektira.

 

Izbira ustrezne injektirne mase in orodja

Izbira injektirne mase je odvisna od tipa puščanja in pretoka vode. Na voljo imamo sledeče tehnologije:

 • HA Flex LV AF – hidroaktivna elastična injektirna smola za trajno tesnjenje
 • HA Cut AF – hidroaktivna toga injektirna smola za zapiranje prodorov vode
 • HA Safefoam MF – hidroaktivna elastična injektirna smola za primikajoče se razpoke in segregirana mesta
 • Gelacryl Super flex – akrilna smola za injektiranje razpok in ustvarjanje zavese.
 • Gelacryl Super flex AR – akrilna smola za injektiranje dilatacij in ustvarjanje zavese

Najpogosteje se uporablja enokomponentna fleksibilna poliuretanska smola HA FLEX AF , ki je uporabniku prijazna in ne zahteva drage opreme. Namenjena je za trajno tesnjenje prodorov vode. Odlikuje jo elastičnost in fleksibilnost, nastavljiv reakcijski čas z dodajanjem katalizatorja. HA Flex AF se proizvaja v treh različicah, odvisno od viskoznosti:

HA Flex AF:                      Viskoznost: cca. 1000 mPas    razpoke širše od 4mm

HA Flex LV AF:                Viskoznost: cca. 550 mPas      razpoke širine med 0,5mm in 4mm

HA Flex SLV AF:              Viskoznost: cca. 200 mPas      razpoke tanjše od 0,5mm

OPOMBA: vsaki masi se dodaja katalizator HA flex Cat AF, s katerim se korigira hitrost reakcije v odvisnosti od temperature, in sicer od 1% do 5%. Reakcija se začne šele, ko masa pride v stik s vodo.

Postopek injektiranja

Sam postopek injektiranja je kompleksen. Osnovni koraki, ki so vedno prisotni so:

Vrtanje lukenj

 • Izvrtajo se luknje ustreznega premera za izbrane pakerje. Običajno se vrta pod kotom 45° na površino. Globina izvrtane luknje naj bo nekoliko čez polovico debeline betonskega elementa. Enostavno pravilo je, da je točka vrtanja oddaljena od razpoke za eno polovico debeline stene. Injektirni nastavek paker ustrezne dimenzije se vstavi v izvrtano luknjo do 2/3 dolžine.

Predinjektiranje z vodo

 • Pred injektiranjem smole se vedno izvede injektiranje z vodo. Voda bo iz razpoke izprala prah, tujke, omočila razpoko in tako povečala penetracijo produkta v razpoko in aktivirala smolo. Vse enokomponentne smole so hidroaktivne in potrebujejo vodo za reakcijo.

Priprava smole in opreme

 • Smolo se pripravi tako, da komponento A zmešamo s predhodno določeno količino katalizatorja. Potrebna količina katalizatorja se izbere iz mešalne tabele, kjer se določi količino, odvisno od temperature in želenega reakcijskega časa.

Injektiranje

 • Injektiranje se vedno začne z najmanjšim možnim pritiskom, ki ga omogoča črpalka. Pritisk se počasi povečuje, dokler smola ne začne teči. Za to so potrebni različni pritiski, od vsaj 15 barov pa vse do 200 barov, odvisno od velikosti razpok, debeline elementa in kvalitete betona.

Odstranitev pakerjev

 • Ko je smola že popolnoma strjena, se odstrani pakerje. Preostale luknje se zapolni z vodotesno cementno malto. Danes se večino pakerjev odstranjuje tako, da se jih odbije s kladivom.

Pomembno: Poleg dobrega sanacijskega elaborata so za uspešno izvedbo sanacije potrebne tudi izkušnje in znanje izvajalca injektiranja. Zaradi neznanja in nerazumevanja problema injektiranja, se pogosto injektira na silo, z napačnim materialom, v napačna mesta, s prevelikimi pritiski … To pa lahko povzroči tudi dodatne razpoke in poškodbe na betonski konstrukciji. Take sanacije so potem dolgoročno neuspešne in le zabrišejo osnovna mesta zamakanj, ki bi jih bilo potrebno prvenstveno zatesniti oz. injektirati. Sanacija neuspešne sanacije je navadno težja in dražja kot bi bila, če bi upoštevali korake dobre prakse.