Prikaži kategorije

Injektiranje bele kadi

Izbira injektirne mase in tehnike injektiranja

Odvisno od tipa injektiranja izberemo:

Namen injektiranja Tip materiala Primeren material
Konstrukcijsko lepljenje razpok Epoksi smola Denpox 40
Tesnjenje razpok in delovnih stikov Poliuretan ali Akrilni gel HA FLEX AF, HA CUT AF, Gelacryl Superflex, …
Tesnjenje/injektiranje poroznih mest in dilatacij Poliuretan ali Akrilni gel HA Safefoam, HA Multigel, Gelacryl Superflex

 

Najpogosteje se uporabljata dve injektirni poliuretanski smoli in sicer:

Tip smole Namen uporabe Lastnosti
HA FLEX AF Trajno zaustavljanje prodorov vode z elastično injekcijsko smolo Elastična, fleksibilna, reakcijski časi nastavljivi z dodajanjem katalizatorja, trajna rešitev ne glede na obnašanje razpoke.
HA CUT AF Hidro zaustavljanje velikih prodorov vode s togo injektirno maso Toga, z dozacijo pravilnega katalitazorja je lahko reakcijski čas zelo hiter. V kolikor se razpoka premika bo začela zopet puščati.

Obe smoli sta zaprtocelični, kar pomeni, da vanju ne bo s časom prodrla voda.

HA Flex

Priporočilo je, da za naslednje dimenzije razpok uporabimo spodaj navedene proizvode:

 • HA Flex AF: razpoke večje od 4mm,
 • HA Flex LV AF: razpoke večje od 0,5mm in manjše od 4mm,
 • HA Flex SLV AF: razpoke manjše od 0,5mm,
 • Katalizator HA flex Cat AF se dodaja od 1% do 5% odvisno od temperature in želene hitrosti.

HA Safefoam

Priporočljiv za mesta, kjer HA Flex ni primeren to so porozna segregirana mesta in za dilatacije. Prednost je da se lepi za beton!

HA CUT AF

HA CUT AF je prvenstveno namenjena za zapiranje prodorov vode in je možnost nastavitev reakcijskega časa velika. Reakcijski čas se nastavlja z katalizatorjem HA CUT Cat AF in se dodaja 2% do 10% odvisno od temperature in želene hitrosti reakcije. V kolikor z navadnim katalizatorjem ne moremo doseči potrebne hitrosti, se lahko doda eden od  specialnih katalizatorjev in sicer: HA CUT Cat F ali XF ali SXF s katerimi dosegamo zelo hitre reakcijske čase (ko ustavljamo velike pretoke vode). Vse to je vidno v tehničnem listu.

Packerji

Globinski packerji:

 • Navadni – ventil na glavi packerja
 • One day – ventil na nogi packerja

Površinski packerji

 • uporabljajo se za konstrukcijsko lepljenje (injektiranje)
 • razpok na horizontalnih ploščah navadno z epoksidnimi injektirnimi masami npr. Denpox 40.

Izbira injektirne črpalke

Ustrezno injektirno črpalko izberemo glede na količino injektiranja, vrsto injektirne mase, velikosti razpok/stikov, potrebnega pretoka:

 • mazalica,
 • batna črpalka,
 • ročna batna črpalka,
 • membranska črpalka.

Postopek injektiranja

1.Priprava površine

 • S površine odstranite vse nečistoče in tujke, da se pokaže oblika razpoke ali stika. Razpoke širše od 3 mm, morajo biti zatesnjene s hitrovezočo snovjo.
 • Izvrtajte luknje pravega premera za izbrane packerje. Vrtajte pod kotom 45°. Priporočljivo je, da se luknje okrog razpoke vrtajo postopoma, da se tako zagotovi dobro pokritje razpoke v primeru, če le ta ne leži pravokotno na površino betona.
 • Globina izvrtane luknje naj bo nekoliko čez polovico debeline betona. Enostavno pravilo je, da je točka vrtanja oddaljena od razpoke za ½ debeline stene.
 • Razdalja med izvrtanimi luknjami je lahko od 15 do 90 cm, odvisno od situacije.
 • Packer pravilne dimenzije vstavite v luknjo do 2/3 dolžine. Pričvrstite ga z vijakom ali napenjalcem tako, da ga vrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne dosežete dovolj velike napetosti, ki bo packer med injektiranjem zadržala na mestu
 • Pred injektiranjem smole vedno injektirajte razpoko z vodo. Voda bo iz razpoke izprala prah, tujke, omočila razpoko in tako povečala penetracijo produkta v razpoko. Voda v razpoki bo aktivirala smolo/peno. Vse enokomponentne smole so hidroaktivne in potrebujejo vodo.

2.Priprava smoke/pene in opreme

 • Pripravite smolo s predhodno določeno količino katalizatorja. Potrebna količina katalizatorja se izbere iz tabele:
Reakcija HA Flex Cat AF

Začetek reakcije

Konec reakcije

Nabrek.
HA Flex AF HA Flex LV AF HA Flex SLV AF HA Flex AF HA Flex LV AF HA Flex SLV AF
Pri 5°C 1%  Ca.3’30’’ Ca.17’00’’ Ca.12V
2% Ca.2 ’15’’ Ca.1’30’’ Ca.8’30’’ Ca.6 ’30’’ Ca.14V
5% Ca.55’’ Ca.50’’ Ca.4 ’00’’ Ca.3 ’25 ’’ Ca.16V
Pri 15°C 1% Ca.1’40’’ Ca.2’10’’ Ca.8 ’00’’ Ca.10’50’’ Ca.14V
2% Ca.1’00’’ Ca.1’25’’ Ca.1’10’’ Ca.5’00’’ Ca.7’00’’ Ca.5 ’10’’ Ca.16V
5% Ca.30’’ Ca.40’’ Ca.35’’ Ca.2’10’’ Ca.3 ’05’’ Ca.2 ’35’’ Ca.16V
Pri 25°C 1% Ca.1’00’’ Ca.1’30’’ Ca.7 ’15’’ Ca.9’00’’ Ca.14V
2% Ca.40’’ Ca.1’05’’ Ca.1’00’’ Ca.4’20’’ Ca.5 ’35’’ Ca.4 ’30 ’’ Ca.16V
5% Ca.25’’ Ca.35’’ Ca.35’’ Ca.1 ’55’’ Ca.2 ’10 ’’ Ca.2 ’20 ’’ Ca.17V
Pri 30°C 1% Ca.45’’ Ca.1’05’’ Ca.6 ’40’’ Ca.7 ’30’’ Ca.14V
2% Ca.35’’ Ca.45’’ Ca.50’’ Ca.3’45’’ Ca.4 ’40’’ Ca.4’20’’ Ca.16V
5% Ca.20’’ Ca.25’’ Ca.30’’ Ca.1 ’35’’ Ca.1’45’’ Ca.2’00’’ Ca.17V

Pred uporabo mešanico smole HA Flex AF in katalizator-ja HA Flex Cat AF dobro pretresite. Dokler smola ne pride v kontakt z vodo, ne bo potekla nobena reakcija.

 • Poskrbite, da smola ne bo prišla v kontakt z vodo, ker le to lahko povzroči, da se strdi ali speni že v orodju za injektiranje.
 • Zelo priporočamo uporabo ločenih črpalk za vodo in za smolo, da preprečimo medsebojno mešanje in motnje pri delu.
 • Črpalke je potrebno pred delom najprej temeljito splakniti s pralnim sredstvom Eco, da le ta omoči in osuši sistem pred injektiranjem. Priporočamo uporabo pnevmatskih ali električnih enokomponentnih črpalk opremljenih s statičnim mešalcem.

3.Injektiranje

 • Injektirati začnemo pri prvem packerju. Pri injektiranju vertikalnih razpok vedno injektiramo od spodaj na vzgor in pri horizontalnih vedno z ene strani proti drugi.
 • Injektiranje začnemo z najmanjšim možnim pritiskom, ki ga omogoča črpalka. Počasi povečujemo pritisk dokler smola ne začne teči. Potrebni pritiski so različni, nekje od 14 barov do 200 barov, odvisno od velikosti razpok, debeline betona in kvalitete betona.
 • Majhno prepuščanje smole skozi razpoko je koristno, saj nam pokaže napredovanje smole. Večja iztekanja injektirne smole pa je potrebno zapreti s čepom in počakati, da se smola usede in nato ponovno injektirati.
 • Med injektiranjem najprej iz razpoke priteče voda, ki ji sledi peneča smola. Za tem bo iz razpoke pritekla čista smola.
 • Z injektiranjem prenehamo, ko smola doseže naslednji packer.
 • Pomaknemo se na naslednji paker in ponovimo s proceduro.
 • Po injektiranju nekaj packerjev se vrnemo na prvega in ga ponovno injektiramo s smolo.
 • Po injektiranju smole, lahko ponovno injektiramo vodo, ki zreagira s preostalo
 • Ko je smola/pena že popolnoma strjena se odstrani pakerje. Preostale luknje se lahko zapolni z vodotesno cementno malto. Večino pakerjev je danes primernih za lahko odstranjevanje in se jih odbije na površini s kladivom.
 • Ko se zaključi z injektiranjem, se orodje in oprema, ki je bila v stiku z injektirnim sredstvom opere s HA Washing Agent Eco ali MEK-om. To je potrebno storiti v 30 minutah. Ne uporabljajte razredčil ali drugih nepreverjenih sredstev, ker so manj učinkovita in lahko povzročijo nevarne situacije. Z ostanki materiala je potrebno ravnati kot z nevarnim odpadkom.

OPOMBA:

Pri injektiranju ne pozabite na varnost. Vedno nosite zaščitno obleko, očala in rokavice. Prav tako si oglejte opozorila na sami embalaži in se seznanite z varnostnim listom. Največ nesreč se zgodi pri injektiranju z injektirnimi napravami, kjer ni manometra in ne poznamo pritiska ter hitro pride do nesreče.