10mm izolacijska folija 21dB TERMOSILENT G52, DIN 4109 teh. soglasje ZAG 1300mm x 50m, 65m2

Ostali materiali

Izolacijska folija TERMOSILENT G52 deb. 10 mm je narejena iz visokokakovostnega penjenega polietilena z zaprto celično strukturo. Kontrolirana kakovost zagotavlja izjemne rezultate pri dušenju udarnega zvoka v sistemih betonskih tlakov. Izolacija ima pridobljeno Slovensko tehnično soglasje ZAG Zavoda za gradbeništvo Slovenije STS-10/0024. Skupna obtežba do 350 kg/m2. Rola 10mm, 1.3x50m=65 m2, Φ80cm

Tehnični list PDF | Tehnički list – HR

Udarni zvok se prenaša po horizontalnih in vertikalnih konstrukcijah tudi v višje etaže in sosednje prostore, zato je izjemnega pomena da se TERMOSILENT G52 vgrajuje tudi v tlake pritličij. Posebej pomembna je tudi namestitev robnih trakov TERMOSILENT TR povsod okrog  sten, tako da se betonski estrih obnaša kot plavajoči pod, tj. da je odvojen od vseh konstrukcijskih elementov objekta, kot tudi inštalacij. Izrednega pomena je ločitev estriha od vseh prenosnikov vibracij. Največja dopustna obtežba estriha je 2kN/m (do 10 cm estriha) ter skupna obtežba do največ 3.5kN/m oz. 350kg/m2.

IZBOLJŠANJE IZOLACIJE PRED UDARNIM ZVOKOM: TERMOSILENT G52 deb. 10 mm … ΔLW 21 dB po meritvi DIN 4109 – zahtevana raven dušenja po Pravilniku o zvočni izolaciji stavb – POGOJ: L’n,w,max ≤ L’n,w – ΔLW (obloge) + B Sabinova enačba = AB plošča 20 cm (L’n,w=70 dB) – zvočna izolacija 21dB (10mm TERMOSILENT pod 5 cm estriha) + 4.7dB ≤ 54 dB, zadosti zahtevi pravilnika za »med etažno konstrukcijo med stanovanjema«. OPOZORILO: nekatere izolacijske folije in plošče na tržišču so brez tehničnega soglasja ter deklariranih lastnosti za udarni zvok in ne zagotavljajo dušenja po zahtevanem pravilniku! TERMOSILENT G52 deb. 10 mm15 mm … ΔLW 25 dB po meritvi DIN 4109, 1.2x35m, 42 m2

GRADBENA POSTAVKA ZA POPIS GRADBENIH DEL: Dobava in vgradnja izolacijske folije za dušenje udarnega zvoka iz penjenega polietilena s pridobljenim tehničnim soglasjem, skupaj z robnimi trakovi, zahtevano zmanjšanje ravni udarnega zvoka ΔLW za: 18/21/25 dB, pri debelini estriha min. 5 cm, kot npr. TERMOSILENT G52 5/10/15mm, ali enakovredno.

Šifra izdelka: 14226

Cena brez DDV: 155,35 €
Cena z DDV: 189,53 €
2,92 €/m2

22 na zalogi