ZELENA ŠKARPA Z NAKLONOM 70° – sistem konstrukcijskega materiala za armirane zelene brežine, do 50% cenejši sistem kot betonske škarpe! Cena za neto površino vidnega dela brežine cca 65€/m2

akcija

Geosintetiki
Ostali materiali

Namenska armaturna mreža s kljukami za izdelavo armiranih zelenih brežin s pripadajočimi armirnimi in protierozijskimi mrežami. Ozelenjena armirana brežina je lahko 30 do 50% cenejši sistem utrjevanja brežin v primerjavi s klasičnimi podpornimi betonskimi zidovi oz betonskih škarpami. Material: jeklo fi 8mm; dolžina=4.3m/ višina=727cm/ noga=450cm + 8 sider, 70 in 80° vzdolžno/prečno 7/25. Navodila za vgradnjo (PDF)

IZDELAVA PONUDBE, za statični izračun in ponudbo potrebnega materiala, potrebujemo naslednje podatke:

  • Kakšna je zemljina na terenu? (prod/ glina/ lapor/ ‘mešano’/ skala /‘zemlja’ ipd.)
  • S čim boste zasipali? (kot prejšnje vprašanje)
  • Dimenzije predvidene brežine – dolžina brežine X višina,
  • Kaj bo na brežini? (parkirišče / dostopna pot / vrt ipd.)
  • Ali je pod predvideno brežino raven teren ali ‘breg’? Če breg, koliko strm?

Šifra izdelka: OPAŽNA ARMATURA 60

Cena brez DDV: 0.00 €
Cena z DDV: 0.00 €
0,00 €/KOS
Pošlji povpraševanje

Armirane brežine se elegantno zlijejo z okoljem kulturne krajine, med tem ko betonski podporni zidovi velikokrat kazijo okolico in jo trajno degradirajo. Zelena brežina v poletni vročini okolico tudi ohlaja (več stopinj), medtem ko betonske konstrukcije akumulirajo sončno pripeko, kar vpliva na visoke temperature okolice tudi pozno zvečer, to zavira rastje v okolici in poslabšuje kvaliteto bivanja.

Sistemski opažni element je namenjen za pomoč pri gradnji armiranih zemljin in doseganje želenega (60°-70°-80°) kota armirane zemljine. Armatura ne prerjavi vrsto let in ima začetno funkcijo zagotavljanja oblike brežine, kasneje obliko prevzamejo močne korenine skupaj s proti erozijsko mrežo, ki sistemu zagotavljajo trajnost! Vsa nosilnost sloni na namenski enoosni ali dvoosni geomreži namenjeni za armiranje brežin. Bistvena lastnost je doseganje kota in oblike armirane brežine. Sistem armirane brežine vsebuje 8 sider za zadrževanje oblike pri zgoščevanju kot tudi armirno in UV protierozijsko mrežo. Material: jeklo, Vzdožno/Prečno: Premer žice: 8mm; Dožina elementa vzdolžno/prečno: 4.3 m/122,4 cm, višina 670 cm; število vzdolžno/prečno 7/25. Na zalogi: 70°kot. Naklon je primeren za zatravitev. Navodila za vgradnjo (PDF)