Samozgoščevalni betoni

Gradbeništvo

Samozgoščevalni betoni

SCC je beton, ki je samo zaradi delovanja lastne teže in sposobnosti tečenja sposoben popolnoma zapolniti opaž poljubne oblike, pri tem tesno obliti nameščeno armaturo, se odzračiti in znivelirati, ne da bi pri tem segregiral. Torej je inovativen beton, ki pri vgrajevanju ne potrebuje vibracij za zapolnitev opaža in zgoščevanja strukture. Takšne posebne lastnosti svežega samozgoščevalnega betona omogoča uporaba ustreznih materialov, povečan delež praškastih delcev v mešanici in dodatek superplastifikatorjev praviloma na bazi polikarboksilatov (hiperplastifikatorjev) nove generacije.

Izločitev zgoščevanja betona z vibriranjem bistveno poveča hitrost betoniranja, zmanjša ceno in s tem poveča produktivnost.

Samozgoščevalni beton ima sposobnost tečenja in deformiranja tako veliko, da lahko teče skozi odprtine, zapolni poljuben opaž in se zgosti samo zaradi delovanja lastne teže. Takšne lastnosti betona so dosežene, če so izpolnjene zahteve glede obdelavnosti: odlična sposobnost zapolnjevanja, odpornost na segregacijo in odlična sposobnost prehajanja.

Za samozgoščevalni beton je značilno, da je bistveno bolj občutljiv na spremembe v sestavi mešanice in na nihanja lastnosti izhodiščnih materialov kot vibriran beton. Tako lahko že majhna odstopanja pri doziranju superplastifikatorja ali sestave agregata od zahtevanih vrednosti, ter nenatančnost pri preverjanju dejanske vlažnosti agregata povzročijo, da projektirane lastnosti sveže mešanice niso dosežene.

HIPERPLASTIFIKATORJI:

Izrazito lahko zmanjšamo količino vode za pripravo betona. Učinkuje na optimalno pridobivanje trdnosti, možni so hitri roki razopaževanja, zmanjšana je nagnjenost k segregaciji oziroma krvavenju, združljiv je s številnimi drugimi dodatki, razen naftalenskimi. Ima odlične sposobnosti plastificiranja ter sposobnost ohranjanja homogene sveže betonske mešanice.

  • PANTARHIT RC 277
  • PANTARHIT PC 180
  • PANTARHIT PC 120

STABILIZATOR:

Stabilizator poveča kohezijo betona in je primeren za podvodno betoniranje, izdelavo samozgoščevalnih betonov, za prebijanje betonske črpalke… Izboljša tudi črpnost betona posebej pri mešanicah, ki niso bogate s finimi delci.

  • Stabilizator DF – stabilizator v tekočini
  • Stabilizator P – stabilizator v prahu

 MIKROSILIKA:

Mikrosilika je mineralni dodatek za betone visokih trdnosti, vodoneprepustne betone ter betone s povečano odpornostjo na abrazijo in kemijsko agresijo.

  • Mikrosilika – praškasta mikrosilika pakirana v vreče po 25kg; na voljo tudi v big-bag-ih.
  • EMSAC 500 – tekoča mikrosilika pakirana v 1000lit IBC-jih.

 

Se zanimate za naše storitve?