Dodatki betonom in malte

Gradbeništvo

Dodatki betonom in malte

PONUDBA IZ SPLETNE TRGOVINE

Lespatex je vodilni ponudnik materialov za betonsko tehnologijo in razvija tehnologije, ki sledijo povečanim zahtevam kvalitete betona, saj beton ni več le gradbeni proizvod s tlačno trdnostjo, pač pa mora izpolnjevati tudi zahteve kot so:

 • izgled in  oblika,
 • vodotesnost,
 • površinska strukturiranost, površina brez razpok,
 • odpornost na obrabo, keijske napade, ….

Za dosego teh zahtev sodoluje z vodilnimi podjetji na tem področju-a in sicer  po področjih:

 • dodatki betonov sodelujemo z vodilnim Nemškim proizvajalcem Ha-Be,
 • arhitekturnih betonov Pieri – GCP
 • matrike Reklie,
 • impregnacije Ha-Be, Guard industries, …

Odvisno od področja uporabe imamo specifične proizvode, ki so prilagojeni posamezni uporabi. Pri tem Lespatex nudi v sodelovanju z zunanjimi konzultanti celovito tehnično pomoč in svetovanje.

1. TRANSPORTNI BETONI

Transportni betoni so betoni zmešani v betonarni in s transportnim sredstvom pripeljani na mesto vgradnje. Zaradi različnih pogojev betoniranja, ter zelo specifičnih zahtev za beton, so v Grace-u razvili številne dodatke, ki pripomorejo k zagotavljanju predpisane kakovosti betona.

 • PLASTIFIKATORJI: PANTARHIT 45K
 • SUPERPLASTIFIKATORJI: PANTARHIT L
 • HIPERPLASTIFIKATORJI: PANTARHIT RC
 • ANTIFRIZ: ANTIFROST
 • AERANTI: PANTAPOR

2. BETONSKI PREFABRIKATI

Betonski prefabrikati so elementi, ki so narejeni v tovarni in so dostavljeni na gradbišče kot gotov izdelek ter se jih tam montira:

 • HIPERPLASTIFIKATORJI: PANTARHIT PC

3. SAMOZGOŠČEVALNI BETONI (SCC BETONI)

Samozgoščevalni beton oz. SCC je beton, ki je samo zaradi delovanja lastne teže in sposobnosti tečenja zmožen popolnoma zapolniti opaž, pri tem pa tesno oblije nameščeno armaturo in se odzrači, ne da bi pri tem segregiral. To se doseže s posebno mešanico in posebno močnimi dodatki v relativno velikih dozacijah.

 • HIPERPLASTIFIKATORJI za SCC betone PANTARHIT RC
 • Stabilizator: STABILISIERER DF
 • Površinski zavlačevalci: Pieri DRC 6

4. ARHITEKTURNI BETONI

Arhitekturni betoni so vidni betoni, ki dajejo estetski izgled objektu. Lahko so prefabricirani ali na mestu zaliti elementi. Vizualni parametri arhitekturnih betonov so oblika (različno oblikovani opaži), barva (povezano s cementom in agregatom), tekstura (narejena z obdelavo površine). V ta namen lahko uporabimo:

 • Površinski zavlačevalci: Pieri DRC 6, Pieri DRC Mikro
 • Površinski zavlačevalci za horizontalne površine: Pieri VBA Bio
 • Opažni voski: Pieri Cire E 31, Pieri AGP Cire
 • Pritrjevanje oblikovalcev oblik na opaže: Pieri AGP Glue PU2
 • Oblikovalci oblik betona: REKLI matrike
 • Pigmenti za barvane betone: Pieri Kaolor

5. POSEBNA SREDSTVA IN DODATKI

Poleg že opisanih dodatkov imamo dodatno še veliko specialnih sredstev in dodatkov kot so:

 • Opažno olje: Pieri LM 100
 • Curing: Ha-Be Curing
 • Dodatki za zmanjšanje krčenja: Ha-Be SRA 100
 • Dodatek za preprečevanje korozije armature:

Se zanimate za naše storitve?