Hidroizolacija proti tlem

Gradbeništvo

Hidroizolacija proti tlem

Talna voda in vlaga predstavljata eno največjih nevarnosti za objekt, zato je potrebno dobro načrtovati ukrepe, ki preprečijo zamakanje objekta in s tem posledično nastajanje škode.

Hidroizolacija kesonskih konstrukcij je kritično področje gradnje, ki se mu moramo posvetiti že v času projektiranja. Za uspešno rešitev problema je potrebno že v začetni fazi projektiranja predvideti primeren način temeljenja, poteke vseh dilatacij objekta (tako talne plošče kot sten), ki morajo biti kar se da enostavne. Pri tem je potrebno sodelovanje projektanta, statika in priporočljivo tudi strokovnjaka za gradbeno fiziko.

Glede na postopno primanjkovanje geološko ugodnih terenov na dobrih lokacijah in povečevanju zahtev po parkiriščih, se nujnost gradnje v zahtevnejših pogojih še povečuje.

Zaradi ekonomičnosti in trajnosti je potrebno pred načrtovanjem objekta izvesti oceno nevarnosti talne vode. To se izvede na osnovi sledečih podatkov:

  • Dolgoročen pritisk (geomehansko poročilo + morebitne spremembe),
  • Vpliv površinskih vod,
  • Uporaba zunanje drenaže in vpliv na sosednje objekte,
  • Vpliv spremenjenih vremenskih razmer.

Upoštevati je potrebno tudi tip objekta:

Razred 1 – dopustna mokra mesta:

Javne parkirne površine; servisni prostori npr. hidroelektrarne v delih, kjer ni elektrike; pomožni prostori.

Razred 2 – dopustna je vlaga, vendar brez mokrih mest:

Vsi prostori, kjer so zahteve povišane, a vlaga sama ni problem.

Razred 3 – Vlaga ni dopustna, suhi prostori:

Prostori ki morajo biti suhi: bivalni prostori, shrambe, komercialni prostori…

V primeru agresivnega okolja pa ni dovoljeno nikakršno zatekanje vode v konstrukcijo. Primer take gradnje je v neposrednem morskem pasu – slano okolje.

Naslednji kritični korak je izvedba sama, kjer je potrebno dobro sodelovanje glavnega izvajalca in podizvajalca hidroizolacijskih del.

1. Sistem Preprufe – kesonska hidroizolacija

Sistem Preprufe je poseben tip membranske hidroizolacije. Narejen je iz bele sintetične folije na bazi HDPE, s posebnim patentiranim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom zreagira v trajno elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Preprufe 300R membrana se uporablja kot hidroizolacija pod talno ploščo, Preprufe 160R pa kot vertikalna hidroizolacija v primeru kontaktne gradnje (na stene varovalne jame). V primeru širokega odkopa se uporablja samolepilna hidroizolacija Bituthene 8000 ali 4000/4000S.

preprufe (2)

2.  Bela kad – Tesnjenje delovnih stikov in dilatacij

Tesnjenje šibkih točk na armirano betonskih konstrukcijah, to so delovni stiki (med fazami posameznih betoniranj) in dilatacijski stiki, je obvezno pri izvedbi sistema bele kadi. Priporočljivo je dodatno tesnjenje delovnih stikov, kot dodatna varnost, tudi, ko imamo izvedeno hidroizolacijo. Poteke stikov je potrebno vnaprej načrtovati in uporabljati najprimernejše materiale za posamezen stik. Za tesnenje stikov uporabljamo:

  • Tesnilno pločevino z nanosom Stratho Bituflex 150 in Preprufe pločevino
  • Nabrekajoče trakove Bentorub + 25x20mm
  • PVC tesnilne trakove proizvajalca Besaplast (fugenband) s komercialnimi imeni Besaflex in Nitriflex
  • Inicijatorje razpok Besaflex
  • Injektirne cevke za naknadno injektiranje Rondo
Stiki (1)

3. Bitumenski trakovi za hidroizolacijo kleti

Bitumenski trakovi za zaščito pred talno vodo in vlago se uporabljajo v dveh različnih kakovostnih nivojih. V primeru talne vode je potrebna dvoslojna hidroizolacija z dvema kvalitetnima bitumenskima trakovoma ojačana s poliesternim nosilcem. Za zaščito pred vlago pa zadostuje enoslojni bitumenski trak, ki pa je lahko tudi slabše kakovosti.

hidroizolacija-strehe-1

4. Zaščita pred vlago čepasta folija Tefond/Isostud, Gefitas PE 3/300

Za zaščito pred vlago se uporabljajo tudi folije iz plastičnih mas in sicer takoimenovane čepaste folije Tefond Plus ali ISOSTUD. Uporabljajo se za zaščito pred vlago pod betonskimi ploščami na nivoju terena ali pa kot oblikovalec praznega prostora in zaščita pred vlago ob kontaktni gradnji. Čepaste folije se uporabljajo tudi kot zaščita hidroizolacije.

Gefitas PE 3/300 je polietilenska folija, kaširana na polietilensko peno. Folija je namenjena za zaščito pred dvigajočo talno vlago in ima že vgrajen samolepilni tesnilni trak.

zascita_pred_vlago (1)

Se zanimate za naše storitve?