Vidni betoni

Gradbeništvo

Vidni betoni

Arhitekturni betoni so vidni betoni, ki dajejo izgled objektu. Lahko so prefabricirani ali na mestu zaliti elementi. Vizualni parametri arhitekturnih betonov so:

  • oblika (različno oblikovani opaži),
  • barva (povezano s cementom in agregatom),
  • tekstura (narejena z obdelavo površine).

PRANI ARHITEKTURNI BETONI

S pranjem arhitekturnih betonov vplivamo na njegovo teksturo. Za atraktivne arhitekturne prane betone je pomembno, da se uporabijo barvno kontrastne agregatne frakcije. Poleg tega pa je pomembno, da zrna niso oprana niti pregloboko (zaradi česar bi sčasoma lahko izpadla), niti zgolj površinsko (zaradi česar ne bi dosegli polnega strukturnega učinka oziroma izgleda vidne betonske površine). Idealna globina pranja betonske površine je tolikšna, da groba zrna razgalimo približno do ene tretjine, medtem ko dvotretjinsko ostanejo v betonski masi. Takšna izvedba zagotavlja trajnost in obstojnost na zmrzovanje in odtaljevanje.

Da bi to zagotovili pri finejših stopnjah pranja, je treba povečati delež finih delcev in uporabiti zvezno zrnavostno krivuljo agregata. Za večje globine pranja, ko na primer uporabimo zrna premera 10 mm in več, pa je priporočljivejša nezvezna (»diskontinuirna«) zrnavostna sestava uporabljenega agregata, saj z njo dobimo enakomernejši izgled površine in pravilnejšo odstranitev površinske cementne malte med vidnimi grobimi zrni. Formulaciji DRC 6/50 in DRC 6/80, namenjeni za srednje globoko pranje, sta primerni tako za zvezne kot tudi za nezvezne zrnavostne sestave betonskega agregata. Če želimo le povsem fino oprano betonsko površino, s teksturo kot po kislinskem jedkanju ali lahkem peskanju, je primerna formulacija DRC 6/01, vendar se za takšne primere priporoča posebna betonska sestava.

Proizvod
Barva proizvoda
Približna velikost vidnih agregatnih zrn
DRC 6/01     videz peskanja modra 1 – 3 mm
DRC 6/02     plitvo pranje rjava 1 – 3 mm
DRC 6/10     plitvo pranje zelena 1 – 3 mm
DRC 6/25     plitvo pranje rumena 3 – 6 mm
DRC 6/50     srednje globoko pranje rožnata 3 – 6 mm
DRC 6/80     srednje globoko pranje turkizna 10 – 12 mm
DRC 6/100    srednje globoko pranje gorčica (=zeleno rjava) 10 – 12 mm
DRC 6/130    globoko pranje bela 12 – 15 mm
DRC 6/200    globoko pranje oranžna 12 – 15 mm
DRC 6/300    globoko pranje škrlatna 15 – 20 mm

Zgornja priporočila temeljijo na vsebnosti običajnega portlandskega cementa 320 kg/m³ (CEM I ali CEM II). Pri uporabi belega cementa se običajno uporabi naslednja višja stopnja DRC-ja, da se doseže želena globina pranja vidnih zrn. Velja tudi pripomba, da gornja priporočila nikakor niso vse veljavna, ker na doseženi dejanski izgled oprane betonske površine poleg našega zavlačevalca DRC vplivajo še lastnosti uporabljenih agregatnih frakcij in tudi cementa. Za pomoč in poskusne vzorce zavlačevalca DRC se obrnite na naš tehnični oddelek.

Pierijev proizvod DRC Mikro se uporablja za pranje SCC betonov z belim cementom in izključno drobljenim agregatom. Z omenjenim produktom lahko dobimo ali peskano ali jedkano teksturo. Za peskano teksturo se poslužujemo tehnike suhega ščetkanja zaključnega sloja en dan starega betona, za jedkano strukturo pa se poslužujemo tehnike izpiranja površine z vodnim curkom.

PRANI ARHITEKTURNI BETONI ZA POHODNE POVRŠINE:

Za prane arhitekturne betone za pohodne površine se uporablja okolju prijazen naraven zavlačevalec vezanja Pieri VBA Bio. Obstajajo štiri različne barve zavlačevalca:

  • Zelena, ki daje betonu videz peskanja,
  • modra, ki daje videz jedkanja,
  • rumena pri katerem so zrna izpostavljena 8 mm do 12 mm in
  • siva, kjer so zrna izpostavljena v povprečju med 12 mm in 20 mm.

VBA Bio poškropimo po svežem betonu čim prej oziroma najkasneje dve uri po vgradnji. Beton naj ne bo preveč redek, saj zaradi možnosti segregacije zrna po pranju lahko ne bodo vidna. Pomembno je, da je beton tekom delovnega procesa enake konsistence. Zaradi večje trajnosti in lažje vgradnje je priporočljivo dodajanje plastifikatorjev k betonu. Priporočljivo je tudi dodajanje mikro vlaken ter dodatkov za povečanje zmrzlinske obstojnosti betona.

OPAŽNI VOSEK ZA ARHITEKTURNE BETONE: 

Pieri® Cire E-31 ustvari  zelo kakovostno površino arhitekturnih betonov za elemente izdelane iz belega, sivega ali barvastega cementa. Po sušenju Pieri® Cire E-31 oblikuje tenak voskast film na površini opaža, ki omogoči, da je površina betona gladka, pološčena ter brez mehurjev in enakomerne  barve. Nanaša se z brizganjem z zadostnim pritiskom, da se zagotovi enakomeren nanos (1 liter zadostuje za 20 do 25 m²).

BETONI POSEBNIH OBLIK:

Za takšne betone potrebujemo opaže, ki so posebnih oblik. Lahko so iz jekla, lesa ali iz sintetičnih materialov (oblikovalci oblik). Oblikovalci oblik ali matrike so iz različnih materialov. Poliuretanski so namenjeni večkratni uporabi, poliestirenski so za enkratno uporabo, s silikonskimi pa oblikujemo stebre, kipe itd. Ne glede na to kateri opaž uporabimo, je zelo pomembno, da so zagotovljeni dobri stiki med posameznimi opažnimi elementi, ter da opaž ni deformabilen. Pomembno je poudariti, da ne glede na izbiro opaža vedno potrebujemo ločilno sredstvo, ki ima direkten vpliv na končni izgled konstrukcije. Za Matrike so ločilna sredstva v obliki paste Pieri AGP Cire, za pritrjevanje oblikovalcev oblik na opaže, pa uporabljamo lepilo AGP glue PU2.

BARVNI BETONI:

Barva cementa, barva agregata in razni dodatki imajo ključno vlogo pri barvi strjenega betona. Pri Pieriju so izdelali nekaj dodatkov k betonu, s katerimi lahko vplivamo na njegovo barvo. S produkti Pieri Kaolor dosežemo večjo svetlost betona s sivim cementom, ekstremno bel beton z belim cementom ter betone različnih barv.

Se zanimate za naše storitve?