Dodatki betonom in malte

Gradbeništvo

Dodatki betonom in malte

Zahteve za kvaliteto betona se povečujejo, saj beton ni več le gradbeni proizvod s tlačno trdnostjo, pač pa mora izpolnjevati tudi zahteve kot so:

 • izgled,
 • oblika,
 • površinska strukturiranost brez razpok,
 • polnost, ….

Za dosego teh lastnosti se uporabljajo dodatki za beton proizvajalca GRACE-a in sicer :

 • Strux makro vlakna,
 • Eclipse Plus dodatek proti krčenju,
 • platifikatorji, superplastifikatorji in hiperplastifikatorji (ADVA),
 • ločilna sredstva Pieri, površinski zavlačevalci Pieri DRC, Matrike Pieri,..

Vse te dodatke in pomožna sredstva lahko ločimo po področju uporabe in sicer:

1. TRANSPORTNI BETONI

Transportni betoni so betoni zmešani v betonarni in s transportnim sredstvom pripeljani na mesto vgradnje. Zaradi različnih pogojev betoniranja, ter zelo specifičnih zahtev za beton, so v Grace-u razvili številne dodatke, ki pripomorejo k zagotavljanju predpisane kakovosti betona.

 • PLASTIFIKATOR: GRACE WRDA 31R
 • SUPERPLASTIFIKATOR: Daracem 180
 • HIPERPLASTIFIKATORJA: ADVA XR 3401 in ADVA XR 3014
 • ANTIFRIZ: DARASET 580C
 • AERANT: DAREX AEA

2. BETONSKI PREFABRIKATI

Betonski prefabrikati so elementi, ki so narejeni v tovarni in so dostavljeni na gradbišče kot gotov izdelek ter se jih tam montira:

 • HIPERPLASTIFIKATORJI: ADVA Flow 436, ADVA Cast 504, ADVA Cast 509

3. SAMOZGOŠČEVALNI BETONI (SCC BETONI)

Samozgoščevalni beton oz. SCC je beton, ki je samo zaradi delovanja lastne teže in sposobnosti tečenja zmožen popolnoma zapolniti opaž, pri tem pa tesno oblije nameščeno armaturo in se odzrači, ne da bi pri tem segregiral. To se doseže s posebno mešanico in posebno močnimi dodatki v relativno velikih dozacijah.

 • HIPERPLASTIFIKATOR: ADVA Flow 436
 • Površinski zavlačevalci: Pieri DRC 6

4. ARHITEKTURNI BETONI

Arhitekturni betoni so vidni betoni, ki dajejo estetski izgled objektu. Lahko so prefabricirani ali na mestu zaliti elementi. Vizualni parametri arhitekturnih betonov so oblika (različno oblikovani opaži), barva (povezano s cementom in agregatom), tekstura (narejena z obdelavo površine). V ta namen lahko uporabimo:

 • Površinski zavlačevalci: Pieri DRC 6, Pieri DRC Mikro
 • Površinski zavlačevalci za horizontalne površine: Pieri VBA Bio
 • Opažni voski: Pieri Cire E 31, Pieri AGP Cire
 • Pritrjevanje oblikovalcev oblik na opaže: Pieri AGP Glue PU2
 • Oblikovalci oblik betona: Pieri matrike
 • Pigmenti za barvane betone: Pieri Kaolor

5. POSEBNA SREDSTVA IN DODATKI

Poleg že opisanih dodatkov imamo dodatno še veliko specialnih sredstev in dodatkov kot so:

 • Opažno olje: Pieri LM 6-13
 • Curing: Pieri Curing
 • Dodatek za preprečevanje korozije armature: Pieri DCI

Se zanimate za naše storitve?